Englanninkielinen termi kaistojen välissä ajamiselle tai sille kaistojenvälisen osan hyödyntämiselle, mikä jää ruuhkassa jonottavien autojen väliin on "lane splitting". Tällä viikolla Kaliforniassa on julkistettu kaksi tutkimusta asiasta, ja päädytty tulokseen, että kaistojen välissä ajaminen on turvallista motoristeille, kunhan se on lailla säädelty ja sekä autoilijat että motoristit tietävät asian, ja että viimemainitut sitoutuvat turvallisiin ja harkitseviin käytäntöihin.

Toinen raporteista on kolaritutkimus, jossa tutkittiin lähes 8000 sellaista onnettomuutta, joissa motoristi oli ajanut kaistojen välissä. Tutkimuksen käsittelemät onnettomuudet olivat tapahtuneet kesäkuun 2012 ja elokuun 2013 välillä. Toinen selvitys koski erilaisia tapoja ajaa kaistojen välissä erilaisissa kuljettajaryhmissä ja se koski vuosia 2012 ja 2013.

Kaliforniassa on yli 800 000 rekisteröityä moottoripyörää, kun niitä Suomessa on noin 240 000. Kalifornia on ainoa osavaltio, jossa kaistojen välissä ajo on sallittua. Laki ei nimenomaan salli sitä, mutta ei myöskään kiellä käytäntöä.

Suositukset vastaan käytännöt

Onnettomuustutkimuksessa vertailtiin onnettomuuksiin kaistanvälissäajotilanteessa joutuneiden motoristien ajokäytöstä, olivatko nämä tapahtuneet vain liikennevirrassa alle 50 km / h nopeuksilla, ja oliko heidän ajonopeutensa korkeintaan 16 km / h korkeampi kun muun liikenteen. Tutkimuksessa selvisi, että joka vammatyypillä seuraukset olivat pahemmat, kun kaistojenvälissäajo ei noudatellut kumpaakaan edellämainituista nopeuskomponenteista, ja olivat paljon alhaisempia, kun edes jompaa kumpaa suositusta noudatettiin, ja niiden vakavuusaste laski edelleen, jos molempia nopeussuosituksia noudatettiin.

Tässä mainitut nopeussuositukset perustuvat Kalifornian Highway Patrolin suosituksiin.

AMA:n eli American Motorcycle Associationin tähän tutkimukseen perustuvan kommentin mukaan vastuullinen ajo kaistojen välissä on turvallinen ja tehokas taktiikka motoristeille varsinkin tukkoisilla teillä. AMA suosittaakin käytäntöä ja ajaa sitä myös muihin osavaltioihin. Tässä yhteydessä voi tietysti myös todeta, että AMA niinikään suosittaa ajamisen mahdollistamista ilman pakollista kypärän käyttöä.

Monissa maissa, joissa on isoja kaupunkeja ja urbanisoituneita alueita esimerkiksi Euroopassa ja Aasiassa, kaistojen välissäajo on normaali käytäntö.

Riskeistä

Kaistojen välissä ajavilla on paljon pienempi riski (2,7 % onnettomuuksista) joutua peräänajon uhriksi kuin muilla motoristeilla (4,6 %). Samoin heillä on muita pienempi riski kärsiä päävammoista (9,1 % vs 16,5 %), kehoon kohdistuvista vammoista (18,6 vs 27,3 %) tai kuolemaan johtavista onnettomuuksista (1,4 vs 3,1 %).

Päähän kohdistuneen vamman saaneista motoristeista 6,3 % ajoi turvallisten nopeussuositusten mukaan kaistojen välissä, 10,7 % ajoi alle 50 km/h, mutta ajoi yli 16 km / h nopeammin kuin liikennevirta. 9 prosenttia puolestaan ajoi virrassa, jonka nopeus oli yli 50 km / h, mutta ei ajanut kovempaa kuin 16 km /h yli virran nopeuden, ja 20,5 % ajoi sekä yli 50 km / h etenevässä virrassa että yli 16 km / h nopeammin kuin muu liikenne.

Asiasta kertoi Motorcycledaily.

Pitää muistaa asiaa arvoitaessa, että kyse ei ole lain ohjaavasta vaan mahdollistavasta toiminnasta. Tällöin esimerkiksi autoilijoiden asenne voi olla kielteisempi.

Mitä mieltä itse olet? Voisiko Suomessa toimia juridisesti määrätty tai sallittu kaistojen välissä ajo, ja voisiko se olla turvallista motoristien näkökulmasta? Kerro meillekin.