UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, YK:n Euroopan talouskomissio) esittää, että moottoripyörät, skootterit ja sellaiset sähköpolkupyörät, joiden nopeus ylittää 25 km/h otetaan mukaan YK:n kyberturvallisuuslainsäädäntöä ja sen hallintaa koskevaan säädöstöön numeroltaan 155.

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan ajoneuvojen yhteydessä elektroniikkajärjestelmien, kommunikaatioverkkojen, hallinta-algoritimien, ohjelmistojen, käyttäjien ja datan suojaamista vihamielisiltä hyökkäyksiltä, vahingolta, luvattomilta tunkeutumisilta tai manipulaatiolta.

UNECE:n kyberturvallisuussäännöstö vaatii autoteollisuusalan valmistajia ryhtymään kyberturvallisuustoimenpiteisiin estääkseen kyberturvallisuusuhat. Tämä tarkoittaa hallintajärjestelmiä, riskianalyysejä ja jatkuvaa potentiaalisten haavoittuvuuksien ja uhkien monitorointia.

YK-säädöstö 155 on voimassa eri puolilla maailmaa ja se koskee henkilöautoja, kuorma-autoja ja busseja. Sen tarkoituksena on tarjota kansainvälinen kehys tieajoneuvojen tyyppihyväksyntään kyberturvallisuuden osalta. Säädöstöä ylläpitävä työryhmä päätti lisätä siihen myös moottoripyörät moottoripyöräteollisuuden tukiessa asiaa.

Päätös laajentaa skooppia koskemaan myös moottoripyörät, eli ajoneuvokategoria L, esitellään YK:n ajoneuvoalaa koskevan maailmanlaajuisen harmonisointiforumin yhteydessä hyväksyttäväksi kesäkuussa 2024.

Kyberriskit kasvussa?

Vaatimus kyberturvallisuuden huomioimiseksi jo valmistusvaiheessa tulee tilanteessa, jolloin moottoripyöräteollisuudella on jo tarjota monenlaisia kuljettajaa avustavia järjestelmiä kuten adaptiivinen vakionopeudensäädin ja edistynyt verkotettavuus. Osa moderneista moottoripyöristä voidaan jopa jo päivittää langattomasti, myös avaimeton käynnistys lisääntyy koko ajan.

Tämä kehityskulku oikeuttavat aiheellisen huolen potentiaalisten kyberriskien kasvun osalta. Sitäpaitsi kyberturvallisuus tulee esille myös kansallisessa autoalan teollisuutta koskevassa lainsäädännössä erityisesti Kiinassa, Euroopassa ja Intiassa, samoin kuin säädöksissä, joilla pyritään rakentamaan minimitason kyberturvallisuus kaikkiin sellaisiin markkinoilla oleviin laitteisiin, joissa on digitaalisia elementtejä.

ACEM, eli Euroopan moottoripyörävalmistajien liitto toteaa UNECE:n aloitteesta seuraavaa: "UNECEn päätös tunnistaa vahvojen kyberturvallisuustoimien merkityksen digitalisoituvassa maailmassa. Tämä lainsäädännöllinen lisäys heijastaa teollisuuden yhteisiä ponnisteluja, painottaen yhteistä sitoutumista kuljettajien turvallisuuteen ja meneillään olevaan kaksipyöräisten tekniseen kehittymiseen. Lisäksi UNECEN positiivinen askel asettuu samalle linjalle globaalin lainsäädännön trendien kanssa asettaessaan ennakkoehtoja alan tulevalle etenemiselle, tarjoten saman kyberturvasuojan autoille ja moottoripyörille. Tämä päätös edustaa vahvistusta sitoutumisellemme motoristien turvallisuuden parantamiseen ja kaksi-, kolmi- ja nelipyöräisten ajoneuvojen proggressiiviseen kehitystyöhön. Sitä mukaan kuin teollisuudenala kehittyy linjassa digitalisaation kanssa, yhdistyksemme pysyy eturintamassa varmistaen, että jokainen tekninen edistysaskel sovitetaan asianmukaisten turvallisuus- ja tietoturvastandardien mukaan."

Lähteet: ADVrider, FEMA.