Uusi omistaja tietää myös muutoksia johtoon ja strategiaan, tavoitteena tietysti kasvun varmistaminen pienehkölle valmistajalle. Uusi johto on nimetty sillä silmällä, että se voisi viedä MV:n globaalin laajentumisen seuraavaan vaiheeseen unohtamatta samalla teknologista kehitystyötä sekä brändin sitoutumista italialaiseen osaamiseen ja sen rikkaaseen perinteeseen.

Hubert Trunkenpolzista tulee yrityksen pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on luonut pitkän uran moottoripyöräalalla ja hänellä on ollut merkittävä rooli KTM:n globaalia menestystä luotaessa.

Timur Sardarov on puolestaan nimitetty MV Agustan hallituksen varapuheenjohtajaksi tunnistaen hänen merkittävän panoksensa ja visionsa MV Agustan nykyisessä menestyksessä ja brändin elvyttämisessä.

Sillä lienee myös osuutensa, että Sardarov hallinnoi 49,9 % MV Agustan osakekannasta.

Luca Martin nousi varapääjohtajan ja toimitusjohtajan paikalle, missä hyödynnetään hänen osaamistaan ja innovatiivisuuttaan.

Filippo Bassoli nimitettiin markkinointijohtajaksi tuomaan uutta verta markkinointiin sekä brändi- ja viestintästrategioihin.

Barbara Kenedistä tehtiin yhteysjohtaja, jonka vastuulla on muodostaa strategisia kumppanuuksia vahvistamaan MV:n asemaa globaaleilla markkinoilla.

Victor Sigl ja Ratmir Sardarov toimivat puolestaan hallituksen jäseninä ja neuvonantajina strategisissa kysymyksissä.

Simone Tedeschia puolestaan kiitettiin hänen kaudestaan hallituksen jäsenenä. Hänen roolinsa oli keskeinen Piererin ja MV:n välistä kumppanuutta rakennettaessa.