Valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kiinnittämällä huomiota kaksi- ja kolmipyöräisillä sekä kevyillä nelipyöräisillä ajoneuvoilla liikkuvien päihteettömyyteen ja sääntöjen noudattamiseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on mukana joissakin paikoissa mukana ajoneuvojen tarkistuksissa ja Liikenneturva on mukana osassa valvontatilanteista jakamassa tietoa turvallisesta liikkumisesta. Myös viikonlopulle osuvat mopojen kokoontumisajot ovat valvonnan kohteena, kerrotaan Poliisin tänään julkistamassa tiedotteessa.

Viime vuoden vastaavassa valvonnassa tavattiin 38 rattijuoppoa ja 126 kortitonta kuljettajaa. Ajoneuvon luokka todettiin muuttuneeksi 75 tapauksessa ja muuten ajoneuvon kuntoon puututtiin 291 tapauksessa. Liikennesääntöjen noudattamatta jättämiseen puututtiin noin 200 tapauksessa.

− Viritetty mopo voi olla hengenvaarallinen ja siksi vanhempienkin kannattaa olla kiinnostuneita lastensa ajopelien kunnosta, muistuttaa poliisitarkastaja Tuomo Katajisto.

Sähköisten liikkumisvälineiden kunto huolestuttaa - myyjillä vastuu myymiensä laitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta

Ilmiöksi muodostuneita sähköisiä liikkumisvälineitä näkyy liikenteessä yhä enemmän ja Traficomille on tullut useita ilmoituksia näissä laitteissa yllättäen ilmenneistä vaurioista. Sähköisiä liikkumisvälineitä myyvät yritykset vastaavat myymiensä laitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta - erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakkaiden ohjeistukseen siitä, missä ja miten laitetta voi käyttää. Valvonnan aikana halutaan jakaa tietoa sähköisten liikkumisvälineiden turvallisesta käytöstä liikenteessä. Ohjeiden vastainen käyttö voi johtaa laitteen rakenteen nopeaan vaurioitumiseen.

Liikennevakuutuslain uudistus tuo uusia liikkumisvälineitä liikennevakuutuksen piiriin

1.6.2024 voimaan tulevan liikennevakuutuslain uudistuksen myötä yli 25 kg painavat kevyet sähköajoneuvot sekä kaikki vuokrattavat sähköpotkulaudat tulee liikennevakuuttaa. Valvonnassa muistutetaan kuljettajia lakiuudistuksen tuomista velvollisuuksista.