Tuorein tieto perustuu American College of Surgeonsin eli ACS:n tutkimukseen. ACS on kirurgien tieteellinen ja koulutuksellinen organisaatio, joka kamppailee muun muassa paremman koulutuksen ja potilashoidon puolesta. Elokuun lopulla San Franciscossa pitämässään konferensissä ACS julkisti tutkimuksen, jossa oli keskitytty nuorten motoristien aivovammojen tutkimukseen.

Tähän asti on konferenssin julkaiseman tiedotteen mukaan tiedetty, että kypärän käyttöön pakottavat lait ovat säästäneet ihmishenkiä sekä vähentäneet aivovammojen määrää aikuisten motoristien keskuudessa. Tässä tutkimuksessa tutkijat vertailivat niitten osavaltioiden tilaa, joissa kypärän käyttö on pakollista joko alle 18-vuotiaille tai alle 21-vuotiaille niihin, joissa käyttö on pakollista kaikille.

Vain 19 osavaltiossa kaikkia koskeva kypäräpakko

– Traumaattinen aivovamma on vaikea ongelma hoidossa, joten halusimme vertailla, onko nuorten keskuudessa eroa sillä, onko osavlatiossa käytössä kaikkia koskeva kypäräpakko versus ikäkohtainen lainsäädäntö, kertoo tutkija ja traumakirurgi Bellal Joseph. Hän toimii kirurgian apulaisprofessorina Arizonan yliopistossa Tucsonissa.

Vain 19:ssä USA:n 50:stä osavaltiosta sekä Columbian piirikunnassa on kaikkia motoristeja koskeva kypäräpakko. Motoristien korkeimmat kuolin- ja vammautumisluvut koskevat 20-24-vuotiaita moottoripyöräilijöitä. Kypärän käyttö on yksi tapa vähentää sekä vakavia päänseudun vammoja että onnettomuuskuolleisuutta.

Ikärajoittenen kypäräpakko on saman kuin ei kypäräpakkoa

– Tiedämme tutkimuksen perusteella, että kypärän käyttö on paljon suurempaa niissä osavaltioissa, joissa kaikkien on käytettävä kypärää kuin niissä, joissa on vain ikärajoitteisia lakeja tai ei minkäänlaista kypäräpakkoa, kertoo yksi tutkimuksen tekijöistä, tohtori K. Tinsley Anderson. – Tulimme myös huomaamaan, että kun käytössä on ikään rajoittuva kypäräpakko, se tarkoittaa käytännössä samaa kuin ei minkäänlaista kypäräpakkoa. 

Tutkijat käyttivät kansallista potilastietokantaa tutkimuksensa pohjana, ja selvittivät kaikkien alle 21-vuotiaiden loukkaantumisesta johtuneet sairaalahoidot vuonna 2011. Tutkimukseen mukaan otetut potilaat olivat joko moottoripyörän kuljettajia tai matkustajia, jotka olivat joutuneet sairaalaan traumaattisesta aivovammasta. Tutkimuksessa selvitettiin 1 165 150 potilaan traumapotilaan tiedot 39 osavaltiosta. Näistä 539 oli loukkaantunut moottoripyöräillessä.

Aivovamman riski ikärajoitteisella lailla suurempi

Osavaltiot jaettiin kolmeen luokkaan: kaikkia koskeva, alle 18-vuotiaita ja alle 21-vuotiaita koskeva kypäräpakko. Selvityksen kohteena oli traumaattisen aivovamman tapahtuminen sekä toiseksi siitä aiheutuvien kuolemien määrät.

Tutkimuksen tulos oli, että niissä osavaltioissa, missä kypäräpakko koskee kaikkia motoristeja, alle 21-vuotiaitten saamien aivovammojen määrä oli merkittävästi vähäisempi kuin osavaltioissa, joissa oli vain nuorisoon kohdistuneita kypäränpitolakeja. Niissä osavaltioissa, missä oli kaikkia koskeva kypäräpakko, aivovammojen määrä oli tuhatta onnettomuutta kohti 282 verrattuna alle 18-vuotiaita koskevan kypäräpakon määränneiden osavaltioiden 307:ään. Huonoin suhdeluku oli sitten alle 21-vuotiaille kypäräpakkomääritelleissä eli 366 aivovammaa per tuhat onnettomuutta.

Myös aivovamman vuoksi kuolleiden määrä oli merkittävästi alhaisempi yleisen kypäräpakon osavaltioissa. Kun kaikki vammat otettiin huomioon, tutkijat huomasivat, että nuorten kuljettajien riski saada traumaattinen päävamma oli 2,5 kertaa epätodennäköisempi niissä osavaltioissa, joissa oli voimassa yleinen kypäräpakko.

Tutkijoitten mukaan tämäntyyppinen tieto saattaa auttaa suurta yleisöä saamaan toisenlaisen perspektiivin asiaan myös siellä, missä kypäräpakkoa ei ole olemassa.