Pierer Mobility Ag kertoo tiedotteessaan, että sen ydinmoottoripyörämarkkinat USA:ssa ja Euroopassa ovat hidastuneet merkittävästi. Korkopäätökset USA:ssa pitänevät korkotason korkeana edelleen, millä on negatiivinen vaikutus myyntiodotuksiin maan markkinoilla. Myyntiluvut Euroopassa ovat niin ikään edelleen epävakaat.

Kaiken kaikkiaan Pierer Mobilityn myynti jää alle odotusten tänä vuonna kolmen keskimääräistä paremman vuoden jälkeen.

Tämä tarkoittaa sitä, että jälleenmyyjien on vähennettävä varastojaan ja siten edelleen sidottava merkittävästi pääomiaan. Yhdessä pidennettyjen maksuehtojen ja korkeampien alennusten kanssa tällä odotetaan olevan merkittävä negatiivinen vaikutus liikevoittoon ja kuluvan tilivuoden tulokseen.

Koronaviruspandemian aikana polkupyörien kysyntä kasvoi nopeasti, mikä johti polkupyörämarkkinoiden ylikuumenemiseen ja häiriöihin koko toimitusketjussa. Tämän seurauksena omat sekä tavarantoimittajien ja jälleenmyyjien varastot nousivat ennätystasolle. Näiden varastojen pieneneminen normaalille tasolle jatkuu, samalla kun myyntihintoihin kohdistuu massiivisia paineita. Tämän kehityksen vuoksi vuoden 2024 ylimääräiset arvonalentumis- ja uudelleenjärjestelyvaatimukset johtavat merkittävästi negatiiviseen tulokseen polkupyörien segmentissä.

Tilikauden 2024 ohjeistuksen oikaisu

Tilivuonna 2024, Piererin hallitus odottaa myynnin laskevan 10–15 % sekä moottoripyörä- että polkupyörätoimialojen osalta nykyisen markkinakehityksen vuoksi.

Moottoripyörät-toiminnan osalta hallitus olettaa, että kuluvalla tilikaudella toteutetut kustannussäästöt pystyvät kompensoimaan myynnin laskun negatiiviset vaikutukset siinä määrin, että liikevoitto on nollatasolla tai lievästi positiivinen. Nykyisten jälleenmyyjien toiminnan kehittäminen ja jälleenmyyjäverkoston laajentaminen tukemaan brändistrategiaa ovat avainkysymyksiä vuonna 2024.

Polkupyöräliiketoiminnan osalta liiketoiminnan odotetaan tuottavan merkittävän, 110-130 miljoonan euron tappio, mikä johtuu pääosin edellä mainituista poikkeuksellisista arvonalentumis- ja uudelleenjärjestelyvaatimuksista. Polkupyörädivisioonan rakenneuudistus on saatu päätökseen.

Lähde: Pierer Mobility AG.