Momondon tulos oli, että suomalaiset lähtevät mieluiten reissuun oman kumppanin tai ystävien kanssa, mutta yksin matkustamistakaan ei pidetä pelottavana ajatuksena: joka kymmenes (9 %) suomalainen lähtee matkalle mieluiten ilman seuraa. Kaksi kolmesta suomalaisvastaajasta (66 %) puolestaan lähtisi mieluiten matkaan puolisonsa tai seurustelukumppaninsa kanssa, ja lähes kolmannes (30 %) ottaisi matkaan mukaan ystävät.

Suomalaisten kanssa yhtä innokkaita yksin reissaajia ovat vain amerikkalaiset (9 %), kun taas kansainvälisesti keskimäärin vain alle kuusi prosenttia innostuu reissaamaan itsekseen. Haluttomampia matkustamaan yksin ovat espanjalaiset ja italialaiset, sillä heistä vain 3 prosenttia reissaa mieluiten yksin.

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että eteläeurooppalaiset ovat perhekeskeisempiä kuin esimerkiksi suomalaiset ja amerikkalaiset, ja tämä näkyy myös halukkuudessa matkustaa ilman seuraa. Yksin reissuun lähteminen ei kuitenkaan kerro epäsosiaalisuudesta, sillä usein yksin matkustavat ottavat eniten kontaktia paikallisiin ja muihin reissaajiin.

Ehkä yllättävintä oli, että suomalaisvastaajista yksin matkustavat mieluiten keski-ikäiset (36–55-vuotiaat): heistä jopa 13 prosenttia lähtee reissuun mieluiten ilman seuraa. Nuoremmista (18–35-vuotiaista) vain kuusi prosenttia haluaa matkustaa yksin. Iäkkäämmät sijoittuvat näiden kahden ryhmän väliin, sillä heistä yhdeksän prosenttia reissaa mielellään ilman seuraa.

Sukupuolieroa on jonkin verran, sillä miehet matkustavat selvästi mieluummin itsekseen kuin naiset. Miehistä 11 prosenttia ja naisista seitsemän prosenttia lähtee reissuun mieluiten yksin.

Motoristit ovat samanlaisia?

Mototuutisten elo/syyskuussa tekemän lukijatutkimuksen mukaan yksin matkustavia oli 62 %, kumppanin kanssa yhdellä pyörällä matkaa tekeviä 37 %, kumppanin kanssa omilla pyörillä ajavia 21 % ja ryhmässä ajomatkaavia 31%.

Kyselyssä ei pyydetty ottamaan kantaa siihen, ajaako pelkästään yksin tai pelkästään tai mieluimmin jonkun kanssa, vaan kysyttiin suoraan asiaa ja vastaamaan pystyi moneen kohtaan samalla kertaa.

Siten voisi kuvitella, että mieluiten yksin ajavia voisi olla jo aivan motoristien ikärakenteen perusteella  se 13 %, sillä moottoripyörilijöiden keski-ikä on aika korkea ja nousussa.

Momondon selvityksen perusteella 30 % suomalaisista valitsee ystävät mieluisimmaksi matkaseurakseen. Motouutisten lukijatutkimus tukee tätä tai päinvastoin, sillä 31 % motoristeista ajaa ryhmässä.

Kumppanin kanssa matkaavia on kuitenkin vähemmän motoristeissa kuin suomalaisissa keskimäärin. Luku motoristien osalta on kaksi vastausta ynnäämällä 58 %, jossa saattaa olla pieniä päällekkäisyyksia, kun kaikkien suomalaisten kohdalla peräti 66 prosenttia suomalaisista matkustaa mieluiten puolisonsa tai seurustelukumppaninsa kanssa.

Kerro meille, mitä mieltä olet motoristien luvuista? Kuinka iso prosenttimäärä matkustaa yksin ja miten moni kumppnainsa kanssa?