Darkside Scientific LLC on t&k-yritys, joka on erikoistunut elektroluminesenssiin perustuviin pinnoitustekniikoihin. Wikipedian mukaan luminesenssi on ilmiö, jossa atomin elektroni siirtyy ylemmältä energiatasolta alemmalle emittoiden ylimääräisen energian fotonina, valona. Elektroluminesenssi esiintyy aineissa, jotka kykenevät emittoimaan valoa vahvassa sähkökentässä tai kun niiden läpi virtaa sähköä. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi tietyt puolijohteet. Hyviä konkreettisia käyttöesimerkkejä ovat LED-lamput. 

Lumilor on ruiskuttamalla levitettävä elektroluminesenssipinnoite, jonka levittäminen ei vaadi erityistyökaluja tai välineistöä. Darkside Scientificin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa pinta voidaan siten maalata valoa tuottavaksi Lumilorilla. Ilman että pinnan muotoon tai toimintatarkoitukseen tarvitsee mitenkään puuttua.

Oheisista videoista ensimmäinen on vakuutusyhtiön tuottama Apron Project -kampanjaa varten. Se on tarkoitettu niiden palkitsemiseksi, jotka keksivät menetelmiä, joiden avulla moottoripyörien turvallisuutta onnistutaan parantamaan. Tuntuu uskomattomalta nähdä, miten maalipinta muuttuu valaisevaksi sen jälkeen, kun virta kytketään päälle.

Darkside Scientificin omassa videossa demotaan sitä, miten jo maalatessa pinta alkaa virran kytkemisen jälkeen hehkua. Epäilemättä moottoripyöriä maalaavat taiteilijat pystyvät keksimään toinen toistaan hienompia toteutuksia Lumilorin avulla. Samalla liikenneturvallisuus paranee huomattavasti.