Brittiläiset Motorcycle Industry Association, MCIA eli moottoripyöräteollisuuden liitto sekä poliisiupseerien liitto eli Association of Chief Police Officers, ACPO ovat esittäneet kannanotoissaan maan hallitukselle näkemyksen, että rohkaisemalla useampia ihmisiä ajamaan moottoripyörillä on paras tapa kasvattaa motoristien turvallisuutta.

Moottoripyöräilijät ovat parempia tienkäyttäjiä ja autoilijoita kuin pelkästään autoilevat, ja rohkaisemalla useampia ihmisiä ajamaan moottoripyörillä paranee kuljettajien turvallisuus. Väite perustuu mm. tutkimuksiin, jotka todistavat, että kun enemmän ihmisiä siirtyy ajamaan moottoripyörillä, myös ruuhkat kaikkein pahimmilla tieosuuksilla helpottavat.

MCIA siteerasi blegialaista tutkimusta, jossa tietokonemallinnuksen avulla näytettiin, miten paljon ruuhkia pystyttäisiin estämään Euroopan ruuhkaisimmilla teillä, jos 25 % autoilijoista vaihtaisi moottoripyöriin.

Ryhmä kertoo myös, että eurooppalaiset tilastot osoittavat, että mitä isompi osa tielläliikkujista on moottoripyöräilijöitä, sitä vähemmän todennäköistä on, että he joutuvat mukaan liikenneonnettomuuksiin. Puolet mp-onnettomuuksista johtuu muista tienkäyttäjistä, ja todisteet osoittavat, että saamalla enemmän ihmisiä ajamaan moottoripyörillä parantaa kaikkien haavoittuvien tielläliikkujien osalta.

MCIAn ja ACPOn ehdotukset moottoripyöräilyn rohkaisemiseksi:

  • Samat teoriakokeet sekä autoilijoille että motoristeille.
  • Pakollisia oppitunteja kouluun tienkäyttäjien tiedostamiseksi.
  • Moottoripyöräilyn mukaanotto tieliikennesuunnitteluun pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen kanssa.
  • Sähköautojen verohelpotusten laajentaminen myös sähköisiin moottoripyöriin.
  • Päivitys ajotaitoon niille, joilla on ajokortti pienempään pyörään, mutta haluvat vaihtaa sen isompaan.
  • Uudet johdonmukaiset ja tarkoituksenmukaiset pukeutumis- ja välinestandardit.
  • Poliisin pitämiä turvallisen ajon kursseja ympäri kansakunnan.
  • Koulutusta epäsosiaalisesti käyttäytyville kuljettajille.

Ehdotukset annettiin maanantaina MCIA:n, ACPO:n ja Parlamentin kaikkien puolueiden parlamentaarisen moottoripyöräilijäryhmän kokoontumisessa.

Asiasta enemmän Visordownissa.