Vuonna 2014 tapahtui Ruotsissa moottoripyöräilijöille vähän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Ruotsin motoristien liitto uskoo kuitenkin, että niitten määrä olisi ollut alhaisempi, jos tiestön suojakaiteitten rakenteet olisivat motoristiystävällisempiä. 

Kuusi suojakaideonnettomuutta merkitsee 27 prosentin osuutta kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, joka on eniten Ruotsissa koskaan. Samalla se on korkea määrä myös kansainvälisesti vertaillen. SMC:n viestissä FEMA:n eli Federation of European Motorcyclists' Associationsin, Eurooppalaisten motoristijärjestöjen liiton sivustolla todetaan, että vaaralliset suojakaiteet aiheuttavat kuolemien lisäksi myös suuria yhteiskunnallisia kustannuksia.

Suojakaideonnettomuuksien määrä kasvussa

Ruotsin liikenneviraston tuotttamien puolueettomien ja yksityiskohtaisten kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkimukset osoittavat, että joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa moottoripyörän yksittäisonnettomuudessa kuljettaja törmäsi suojakaiteeseen. Onnettomuuksien määrä on lisäksi vuositasolla kasvussa, sillä suojakaiteita asennettiin yhä useammille tieosuuksille ajoratojen väliin ja reunoille.

Teillä käytettävien suojakaiteiden turvallisuusvaatimukset koskevat vain henkilöautoja, muiden tienkäyttäjäryhmien tarpeita tai erityisvaatimuksia ei ole lainkaan huomioitu. Suojakaiteet sallitaan asennettavan hyvin lähelle tien reunaa sensijaan että käytettäisiin loivempia ja moottoripyöräystävällisempia reunaluiskan muotoja.

Viisi kuudesta vuonna 2014 Ruotsissa kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta tapahtui päätieverkolla, jossa on korkeimmat turvavaatimukset sekä täten myös korkeimmat nopeusrajoitukset (100-120 km/h). Myös pahimmat onnettomuudet tapahtuvat näillä teillä. Viimeisen kuuden vuoden aikana 15 kuolemaan johtaneesta 25 suojakaiteeseen törmäämismp-onnettomuudesta tapahtui pääteillä.

Joustoa kaiteisiin!

SMC vaatii uudenlaista ajattelua. Tarvitaan pehmeämpiä / joustavampia keski- ja reunakaiteita, joissa ei ole suojaamattomia pilareita. Suojakaiteet pitää myös sijoittaa kauemmas tien reunasta kuin tänä päivänä on sallittua. On myös ilmeistä, että suojakaiteiden sijasta olisi käytettävä anteeksiantavampia tienluiskan muotoja aina kun mahdollista.

SMC uskoo, että korkean päääteillä tapahtuneen suojakaide-mp-onnettomuuksissa kuolleisuuden pitäisi soittaa hälytyskelloja päättäjien ja tienpitäjien parissa.

– Ruotsalaisten moottoripyöräilijöiden edustajana olen kauhistunut moottoripyöräonnettomuuksien korkeasta määrästä. Kaikki ovat tietoisia siitä tosiasiasta, että moottoripyöräilijät ja suojakaiteet ovat epäterveellinen yhdistelmä. Siitä huolimatta hyvin vähän on tehty suojakaiteitten osalta motoristeille terveellisemmän tieympäristön rakentamiseksi, SMC:n pääsihteeri Jesper Christensen kertoo.

Ruotsin liikenneviraston laskentamallin mukaan suojakaideonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden motoristien yhteiskunnalle aiheuttamat kustannukset olivat kuuden vuoden aikana yhteensä noin 1,3 miljardia kruunua, 160,7 miljoonaa euroa. Ruotsalainen yhteiskunta ei näin pelkästään säästäisi ihmishengissä ja elämänmittaisissa kärsimyksissä, vaan myös selvää rahaa tieympäristön toisenlaisella suunnittelulla ja rakentamisella. 5,5 miljardia Ruotsin kruunua on budjetoitu lisäsuojakaiteiden rakentamiselle seuraavien vuosien aikana. Voimme vain toivoa, että tämä rahamäärä käytetään viisaasti, rakentamalla turvallisempia kaiteita ja asentamalla ne paikkoihin, missä ne eivät aiheuta vaaratekijöitä motoristeille.

Alkuperäinen teksti löytyy FEMA:n sivuilta täältä. Jutun aloituskuvassa SMC:n Maria Nordqvist, jolta voi tarvitessaan kysyä lisätietoja.