Smoto, suomalaisten motoristien keskusjärjestö referoi sivuillaan FEMA:n, Euroopan motoristiyhdistysten keskusliiton tutkimusta. Euroopan Unionin alueella yli 60 prosenttia väestöstä asuu kaupunkialueilla, joiden arvioivaan kasvavan kasvattaen samalla työmatkoja ja ruuhkia. Ruuhkien takia työmatkat vievät aina vain enemmän aikaa ja monet kaupunkialueet ovatkin ruuhkautuneet pysyvästi. Liikenteen järjestäminen lisää kaupunkien kustannuksia jopa 100 miljardia euroa.

FEMAn mielestä moottoripyörät ovat selkeä vaihtoehto kaupunkiliikkumiseen. Viime kesänä FEMA pyysi jäsenyhdistyksiään osallistumaan "liikkuvuusvertailuun". Kaikkien aikojen ensimmäiseen liikkuvuusvertailuun osallistui 15 kaupunkia kahdeksassa maassa Euroopassa. Tutkimuksessa ei ollut mukana yhtään suomalaiskaupunkia.

Säännöt olivat yksinkertaiset: käytä erilaisia kulkumuotoja, jos mahdollista: moottoripyöriä, mopoa, autoa, joukkoliikennettä ja polkupyöriä. Lähde liikkeelle samaan aikaan sovitusta paikasta esikaupunkialueelta ja tähtää valittuun kohteeseen kaupunkialueella. Pyydä ajanottajaa keräämään ajoaikatulokset. Ota valokuvia vertailun aikana ja lähetä tulokset FEMAlle.

Kaksipyöräisellä nopeammin

Tulokset olivat selkeät joka puolella Eurooppaa. Moottoripyöräilijät ja mopoilijat käyttivät vähiten aikaa jokaisessa vertailukaupungissa. Motoristien keskinopeudet verrattuna autoilijoihin olivat korkeampia lähes kaikissa kaupungeissa. Polkupyöräilijät osallistuivat vertailuun Baselissa ja Lausannessa Sveitsissä, Dublinissa Irlannissa, Marseilles’ssa Ranskassa sekä Antwerpenissa ja Brysselissä Belgiassa. Antwerpenissa pyöräilijältä kului 22 kilometrin matkaan vain yhdeksän minuuttia pidempään kuin autoilijalta. Pyöräilijä oli Marseilles’ssa nopeampi kuin mikään muu kulkumuoto. Tähän vaikuttivat erilliset polkupyöräkaistat ja pyöräilijän kokemus.

Suurin ero motoristin ja autoilijan käyttämässä matka-ajassa havaittiin Oslossa, jossa 29 kilometrin matkaan autolla kului 38 minuuttia pidempään kuin kaksipyöräisellä (27 min. vs. 65 min.), ja Dublinissa suurin ero oli 38 minuuttia 19 kilometrin matkaan (27 min. vs. 75 min.). Jos Oslossa ajaa auton sijaan moottoripyörällä, säästää yli tunnin työmatkoissa joka päivä. Oslossa se, että kaikki motoristit voivat käyttää bussikaistoja, lisäsi motoristin turvallisuutta ja matkan sujuvuutta. Dublinissa motoristit säästivät päivässä yli puolitoista tuntia autoilijoihin verrattuna.

Matkaan liittyviä kustannuksia, kuten pysäköintiä ja tietullimaksuja, vertailtiin myös. Moottoripyörät ja mopot kuluttavat vähemmän polttoainetta kuin autot. Useimmissa vertailukaupungeissa ei ole kaksipyöräisille pysäköintimaksuja. Autoille kertyi pysäköintikustannuksia noin 25 euroa yhden työpäivän pysäköinnistä. Tukholmassa ja Oslossa autoista joutuu maksamaan tietullia tai ruuhkamaksua mutta kaksipyöräisistä ei. Motoristit siis kuluttavat vähemmän rahaa työmatkoihin kuin autoilijat.

Liikkuvuusvertailu osoitti, että moottoripyörät, mopot ja skootterit voivat vaikuttaa liikkuvuuden lisäämiseen ja ruuhkien vähentämiseen kaikkialla Euroopassa. Yksittäiset henkilöt kuluttavat vähemmän aikaa ja rahaa työmatkaliikenteeseen, jos he käyttävät moottoripyöriä, mopoja tai skoottereita. Muutos on myös yhteiskunnalle hyödyllinen, mikä on todettu useissa tutkimuksissa. Moottoripyörien käyttöä kaupungeissa olisi helppo edistää ja samalla parantaa liikenneturvallisuutta pienin kustannuksin, esimerkiksi sallimalla bussi- ja taksikaistoilla ajaminen, avaamalla vain motoristeille varattuja pysäköintialueita ja vapauttamalla moottoripyörät ruuhkamaksuista.

Juttu oli ensin Smoton sivuilla.