Blue Knights International on levinnyt maailman laajuiseksi organisaatioksi. Paikallisosastoja on ympäri maailman mm. Amerikassa, Australiassa, Euroopassa ja Skandinaviassa. Euroopan lähes jokaisessa maassa on tällä hetkellä vähintään yksi Blue Knights -osasto. Jäseniä kerhossa on yli 20 000 ja määrä kasvaa joka vuosi.

25 maassa on 628 Blue Knightsin osastoa. Euroopassa eniten osastoja on Saksassa (yli 30 kpl) ja Englannissa (14 kpl).

Kerhon tärkeintä ulospäin näkyvää toimintaa on hyväntekeväisyys, jonka kohteena ovat erityisesti lapset. Vuoteen 2012 mennessä kerho on lahjoittanut hyväntekeväisyyteen yli 12 milj. €:n edestä tavaraa ja rahaa.

Perusperiaatteet

Blue Knightsien tavoitteet voidaan vapaasti suomennettuna jakaa viiteen osaan:

  • 1. Pitää yllä ”vanhan ajan hyvää” motoristihenkeä
  • 2. Edistää moottoripyöräharrastusta ja moottoripyöräilyn turvallisuutta
  • 3. Ajaa moottoripyörän omistajien ja käyttäjien etuja
  • 4. Edistää esimerkillä ja muilla hyväksyttävillä keinoilla moottoripyörän turvallista käyttöä ja moottoripyöräilystä nauttimista
  • 5. Tuoda poliisia lähemmäs suurta yleisöä
  • Tämän kertoo Blue Knight.sin viralliset sivut.

Tapasimme Moottoripyörämessuilla Suomen Blue Knights:in sihteerin Seppo Rissasen.

Jäseneksi hyväksytään motoristi, jolla on viran puolesta kiinniotto-oikeus, eli kerhon jäsen voi työskennellä poliisilaitoksen lisäksi, tullissa, rajavartiolaitoksessa tai olla puolustusvoimissa sotapoliisina.

Mp-poliisit puuttuvat joukosta

Rissanen itse on 20 vuotta toiminut talousrikostutukijana. Huomionarvoista on, että Suomen Blue Knights:in 64 hengen jäsenistöstä ei löydy ensimmäistäkään moottoripyöräpoliisia.

– Ymmärrettävää sinänsä, että kun työkaluna on moottoripyörä, niin ei enää vapaa-aikaansa välttämättä halua sen parissa viettää. Jäseniä löytyy Oulun korkeudelta etelään. Lisää jäseniä toivotaan tottakai, ja otetaan lämmöllä vastaan, Rissanen kertoo.

Rissasen kanssa lauantaina oli messuihin tutustumassa 15 Blue Knights:iä Etelä-Suomesta.

Kerhon jäsenet osallistuvat eri kokoontumisajoihin koti- ja ulkomailla, ja järjestävät itse muutaman kerran vuodessa omia kokoontumisia ympäri Suomen. Silloin puhutaan vain moottoripyöräilystä tai jostain muusta, mutta ei vahingossakaan työstä. Kuten moottoripyöräpiireissä muutenkin, samoin on Blue Knightseissä, titteleillä ei ole mitään merkitystä.

Elokuun puolessa välissä järjestetään Kajaanissa Joutenlammella kansainvälinen meeting. Viimevuonna Itävallassa järjestetty viikon kestänyt 40-vuotis- ja Euroopan 20-vuotisjuhlakokoontuminen keräsi yhteen n. 1200 Blue Knightsiä.

Keväällä järjestetään vuosittain oma ruosteenpoistopäivät toukokuun puolenvälin maissa, jäsenistöstä löytyy omia koulutettuja kouluttajia ja kerho on aina valmis maksamaan kouluttajakoulutuksen halukkaalle jäsenelleen.

Suomalainen kerholiivi

Suomen Blue Knightsien liiveissä on huomionarvoista se, että normaalisti liivi on kokonaan vaaleansininen. Suomen osasto on saanut poikkeusluvan siten, että sen vasemmalla puolella on Suomen lippu. Tästä johtuen kaikki mahdolliset merkit laitetaan vain liivin oikealle puolelle.

Hyväntekeväisyys on aina vahvasti läsnä kerhon toiminnassa. Kesätapahtumissa järjestettävällä paikkakunnalta etsitään joku paikallinen kohde, johon lahjoitetaan 500-1000€. Yleisimmin lahjoitukset ovat menneet lasten hyväksi lastensairaaloille, lastenkoteihin tai muuhun vastaavaan. Lapsissa on meidän tulevaisuus ja heidän hyvinvointinsa on meille kaikille tärkeä asia.

Jos omaat viran puolesta kiinniotto-oikeuden ja harrastat moottoripyöräilyä, niin tämä on varmasti kerho, jonka toimintaan kannattaa tutustua ja osallistua.