Suomen Yrittäjien artikkelissa kyselläänkin aiheellisesti sitä, että "Kuka on ottanut asiakseen, että moottoripyöräilyn pitää loppua Suomessa"?

Uudessa laissa edellytettäisiin, että vakuutuksenottajan maksaman vakuutusmaksun täytyy jatkossa olla kohtuullisesti suhteessa riskiin. Myös eri ajoneuvoryhmiä on kohdeltava siten, ettei minkään ryhmän vakuutuksia ali- tai ylihinnoiteltaisi.

Vaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että muita kulkuneuvoja vahinkoherkempien ja suuririskisempien moottoripyörien vakuutusmaksuja ei enää voisi kompensoida muista vakuutuslajeista. Tämä johtaisi vakuutusmaksujen jyrkkään nousuun.

Lehden haastatteleman mp-yrittäjän näkökulmasta tämä olisi katastrofi alalle.

Vakuutushinnat kymmenkertaistuisivat?

Osa vakuutusyhtiöistä otti jo viime vuoden alusta riskiperustaiset vakuutusmaksut käyttöön kilvettömien, kuten enduropyörien kohdalla. Esimerkiksi netissä suurta hälyä aiheuttanut IFin vakuutusten hinta enduropyörien osalta nousi 5000 euroon.

Bike Forum Oy:n toimitusjohtaja Sebastian Alatalo toteaakin haastattelussa, että kilvettömien pyörien vakuutuksen nousu heijastui selvästi myyntilukuihin. Käytettyjen myynnin hän veikkaa niiden osalta pudonneen jopa 20-30 prosenttia.

Ala kärsii muutenkin hankalan ja monimutkaisen ajokorttiuudistuksen sekä taloudellisen tilanteen aiheuttamista ongelmista. Alatalo uskoo ajokorttiuudistuksen pudottaneen myyntiä ensimmäisena vuonna noin 30-40% ja seuraavanakin noin 20%.

Vakuutuslain muutokset vain pahentavat tilannetta entisestään.