Monessa maassa kameroiden paikkoja peitellään. Suomessa on kiinteistä kameravalvontatolpista yleensä varoitusmerkki, mutta sen etäisyys kamerasta vaihtelee. Lievällä yllätysmomentilla pyritään ilmeisesti vaikuttamaan riskinottamisen vähenemiseen. Liikkuvasta nopeusvalvonnasta ei anneta etukäteistietoa.

Monet ajoneuvojen kuljettajat käyttävät gps-laitteita sekä niiden valvontakameratietokantaa sakkojen välttelemiseen.

Espanjassa tiedotetaan jatkossa internetissä myös liikkuvien valvontalaitteiden sijainti. Tämän avulla ja valvonnan oikealla sijoittamisella saadaan vähennettyä liikennenopeuksia niillä tiealueilla, joilla riskit ovat suurimpia ja siten pystytään vähentämään kuolemaan johtavien liikenneonnettomuuksien määrää.

Kun valvonnasta on tieto etukäteen sekä autoilijat että motoristit vähentävät vauhtiaan valvotuille aluille saapuessaan ja näin onnettomuusriski pienenee. Voisiko tuo malli toimia Suomessakin? Turvallisuusvaikutukset ovat tietysti pääasia. Viimeaikaiset tiedot esimerkiksi parkkisakotuksen taloudellisesta merkityksestä kunnille antavat tietysti huolestuttavia viitteitä myös muusta.

Espanjassa sakotuksen rajan tunnuksena on numero 7. Alle 100 km/h rajoitusalueilla sakko rapsahtaa 7 km/h ylinopeudesta alkaen ja yli 100 km/h alueilla luku on 7 %, joka määrittää, milloin ylinopeudesta sakotetaan.

Asiasta kertoi ensin Motorbiker.