Kansanedustaja Olli Immonen (ps) teki kysymyksen koskien uutisointia moottoripyörien vakuutusmaksujen nostamisesta tulevalla lakiuudistuksella. Ministeri Laura Rädyn (kok) vastauksesta päätellen moottoripyörien vakuutusmaksut eivät ole nousemassa. Tämä siis kommenttina Motouutisten juttuun "Ollaanko moottoripyöräilyä tappamassa vakuutusmaksuilla - lakimuutos valmisteilla?" sekä Suomen Yrittäjien vastaavaan uutiseen.

Linkki kansanedustaja Immosen tekemään kysymykseen ja Ministeri Rädyn vastaukseen tässä.

Kysymys

Immosen kysymyksessä tiedusteltiin aiheuttaako lakimuutos kohtuutonta nousua, kun moottoripyörien vakuutusmaksuja ei enää voitaisi kompensoida muista vakuutuslajeista. Samalla hän toteaa, että  jo nykyisellään moottoripyörien vakuutusmaksut ovat ajokauden pituuteen nähden varsin suuria, ja korotuksia on tullut jatkuvasti, ja pelkää lakimuutoksen heikentävän edelleen tilannetta sellaiseksi, ettei moottoripyöräilyyn olisi varaa kuin vauraimmalla väestönosalla.

– Useat vakuutusyhtiöt ovat jo ottaneet riskiperusteiset vakuutusmaksut käyttöön, mikä on nostanut vakuutusten hintoja kilvettömien moottoripyörien liikennevakuutusten osalta.

Mikäli lakimuutos vaikuttaa täten, aiheuttaisi se kohtuutonta haittaa myös moottoripyöriä myyville yrityksille, jotka ovat viime vuosina kärsineet muutoinkin myynnin laskusta esimerkiksi ajokorttilainsäädännön muutosten myötä vuonna 2013, jolloin mm. mopojen myynti romahti useita kymmeniä prosentteja, Immonen pohtii.

Ministeri Rädyn vastaus 

Räty kommentoi asiaa vakuutusten määräytymisten nykyisistä juridisista perusteista sekä kertaamalla, että liikenneonnettomuuksissa syntyy henkilövahinkoja vain noin joka kuudennessa liikenneonnettomuudessa. Keskimääräinen henkilövahinko on noin kuusinkertainen keskimääräiseen omaisuusvahinkoon verrattuna. Liikennevakuutuksen korvauskuluista yli puolet syntyy henkilövahingoista.

Rädyn mukaan moottoripyörien kohdalla vahinkotiheys on suurempi kuin muiden ajoneuvojen kohdalla keskimäärin. Suurimmassa osassa moottoripyörien aiheuttamissa onnettomuuksissa syntyy henkilövahinkoja, usein kuljettajalle itselleen. Moottoripyörien aiheuttamissa onnettomuuksissa henkilövahinkoja syntyy yli neljässä viidestä. Moottoripyörien aiheuttamissa onnettomuuksissa syntyneet henkilövahingot ovat keskimäärin noin kaksinkertaisia kaikkien liikennevahinkojen keskimääräisiin henkilövahinkoihin verrattuna. Näistä syistä johtuen korvauskulut moottoripyörillä ovat suhteellisen korkeat, mikä vaikuttaa myös vakuutusmaksuihin.

– Lähtökohtaisesti vahinkovakuutusyhtiöt voivat hinnoitella liikennevakuutuksen vapaasti, edellä esitetyn sääntelyn puitteissa. Yhtiöiden välille syntyy hintaeroja mm. erilaisista tilastoista ja hinnoittelurakenteista johtuen. Finanssivalvonta valvoo liikennevakuutusten hinnoittelua, Räty toteaa vastauksessaan.

Ministerin näkökulma erikoinen

Mielenkiintoa herättää ministerin esittämä näkökulma: "moottoripyörien aiheuttamat onnettomuudet". Tätä ilmaisua käytetään vastauksen yhdessä kappaleessa kolme kertaa kuvaamaan moottoripyöräonnettomuuksia. Onko asiaa lakiuudistuksen teossa käsitelty siten, että jokainen moottoripyöräonnettomuus on moottoripyöräilijän aiheuttama? Vai onko tämä ministerin oma tulkinta? Olisi aika ennenkuulumatonta, jos ministerin suulla syytettäisiin moottoripyöräilijöitä kaikista moottoripyöräonnettomuuksista.

Kannaotto lakiluonnokseen

– Sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään liikennevakuutuslain uudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi liikennevakuutuslain uudistamiseksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Ehdotuksessa ei muutetta nykyisessä liikennevakuutuslaissa olevaa vakuutusmaksujen sääntelyä: edelleen edellytetään, että vakuutusmaksujen on oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. Nämä ehdotukset eivät siten tule aiheuttamaan vakuutusmaksujen nousua. Sen sijaan jatkossa vakuutusyhtiöt voisivat halutessaan käyttää vakuutushistoriatietoja nykyistä joustavammin liikennevakuutusten hinnoittelussa. Ehdotettu muutos lisää vakuutusyhtiöiden mahdollisuutta tuotekehitykseen ja edistää vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua. Tämä voi vaikuttaa liikennevakuutustuotteiden monipuolistumiseen ja vakuutusmaksuihin, ministeri Räty vastaa.

Hän ei kuitenkaan ota kantaa siihen, miten vakuutushistoriatiedot vaikuttavat eikä suoraan siihen, vaikuttaako lakimuutos nykyiseen muista vakuutuksista kompensaatiota ottavaan malliin. Seuraamme tilannetta. Puhtaasti vastuuperustaiseen vakuutusmaksuun siirtyminen on nostanut offroad-pyörien vakuutuksia jo nyt jopa kymmenkertaisiksi. Suuri kysymys kuulukin, että miksi vastaavaa nousua ei tapahtuisi myös tiekelpoisten moottoripyörien vakuutusten laskentamallin muuttuessa vastavaksi.