Jos sää- ja keliolosuhteiden kuitenkin ennustetaan pysyvän huonoina tai muuttuvan sellaisiksi, kesäisiin nopeusrajoituksiin siirtymistä voidaan paikallisesti myöhentää. Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset on poistettava koko maassa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Myös tien kunto otetaan huomioon nopeusrajoituksia vaihdettaessa.

– Monet päällystetyt tiet ovat kärsineet talven lauhoista ja sateisista keleistä selvästi normaalia enemmän, kertoo liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman. – Halkeamia on nyt paljon, samoin reikiä ja vaurioita päällysteissä. Tarvittaessa alennetut rajoitukset jätetään voimaan sellaisissa tienkohdissa, joissa liikennemerkein varoitetaan huonokuntoisesta päällysteestä ja päällysteen kunto sitä edellyttää.

Tieosilla, joilla on vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit, kesäisiä nopeuksia on voitu käyttää valoisaan aikaan ja hyvissä keliolosuhteissa maaliskuun alusta alkaen.

Pääteillä talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvästi alempi rajoitus.

Varovaisuutta pääsiäisliikenteeseen

Tänä vuonna talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan juuri ennen pääsiäistä. Pääsiäisen viettoon lähtevien autoilijoiden on kuitenkin hyvä muistaa, että ajo-olosuhteet voivat vaihdella paljonkin eri puolella Suomea, ja myös eri vuorokauden aikoina. Vaikka etelässä olisi sulaa, voivat pohjoisessa tiet olla vielä lumisia. Ennen renkaiden vaihtamista kannattaa siis tarkistaa sääennusteet ja tiestön kunto tulevalla reitillä. Koko Suomen kelikamerat löytyvät Liikenneviraston Liikennetilanne-palvelusta.

– Vaikka alennetut nopeusrajoitukset poistuvatkin, ajonopeuden pitää olla keli- ja muiden olosuhteiden mukainen, muistuttaa liikenneturvallisuuspäällikkö Auli Forsberg. – Turvallinen ajo saattaa jopa edellyttää huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki osoittaa.

Liikennemerkkien ohella suurinta sallittua nopeutta säätelevät myös muut liikennesäännöt. Tieliikennelaki velvoittaa kuljettajaa ottamaan huomioon muun muassa tien kunnon, sään, kelin, näkyvyyden ja liikenneolosuhteet. Ajonopeus tulee pitää sellaisena, että ajoneuvo voidaan pysäyttää näkyvissä olevalla ajoradan osalla kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Kevät tuo myös lisää liikkujia maanteille. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat on syytä ottaa huomioon. Autoilijan velvollisuutena on jättää heille riittävä tila kohdattaessa tai ohitettaessa sekä välttää lian ja soran roiskuttamista. Keväällä olosuhteet tien reunassa voivat olla pitkään huonommat kuin itse ajoradalla.

Liikennevirasto unohtaa varovaisuussuosituksessaan moottoripyöräilijöiden olemassaolon.