Liikenneturvan ja SMOTOn kyselyyn vastanneiden moottoripyöräilijöiden ylivoimaisesti suurimmat huolenaiheet liittyivät autoilijoiden kykyyn huomioida motoristit liikenteessä sekä autoilijoiden ajokuntoon.

Kyselyyn vastanneet motoristit uskoivat liikenneturvallisuuden kohenevan eniten teiden kuntoa parantamalla sekä opettamalla ja muistuttamalla autoilijoita huomioimaan motoristit paremmin.

Autoilijoiden tekemät virheet, mm. huomiovirheet korostuivat motoristien listatessa liikenteen riskejä. Suurimmat riskit koettiin tilanteissa, joissa auto kääntyi eteen kolmion takaa (92%) tai vastaantulevalta kaistalta (91%). Erityistä huolta kannettiin myös vaaratilanteista, joissa autoilija ei näe motoristia (87%).

Näin motoristien turvallisuutta voitaisiin parantaa.

Myös autoilijoiden heikko ajokunto, rattijuopumus ja väsymys olivat yleisiä huolenaiheita.

– Moottoripyöräilijällä ei ole ympärillään auton suojaavaa koria. Siksi autoilijoilla on suuri vastuu motoristien ja muiden liikkujien turvallisuuden takaajana, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo pohtii.

Omat valinnat tärkeitä motoristin turvallisuudelle

Kyselyyn vastanneet moottoripyöräilijät pohtivat myös omia heikkouksia ja vahvuuksiaan liikenteessä. Yleisimmin omana vahvuutena pidettiin riskien välttämistä ja ennakoivaa ajotapaa.

Joka viides vastaaja kuitenkin kertoi tuskastuvansa hitaasti ajavien takana ja piti tilanteesta hermostumistaan omana heikkoutenaan. Omat valinnat ovatkin tärkeä osa motoristin turvallisuutta.

– Tiedä mitä teet, huomioi muut tiellä liikkujat ja riskit. Ennakoi, neuvoo Suomen Motoristien puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

Valtaosa kyselyyn vastanneista motoristeista käyttää turvavarusteita.

Vaaran tunne todellinen

Motoristit kertoivat kyselyssä myös onnettomuuksista. Vastanneista neljännes kertoi joutuneensa lääkärihoitoa vaativaan onnettomuuteen ainakin joskus. Moottoripyöräilyn riskejä punnittaessa 37% piti riskiä kaatua melko tai todella isona riskinä itselleen.

Moottoripyöräilyyn liittyvästä vaaran tunteesta kertoi myös se, että vastanneista 7/10 piti moottoripyöräilyä vaarallisempana kuin henkilöautolla liikkumista.

Suurimmat riskit motoristien mielestä.

Liikenneturvan ja Suomen motoristien kysely kerättiin verkossa tammi-helmikuun aikana. Kyselyyn vastasi yhteensä 2714 motoristia, joista naisten osuus oli 14,8 % ja alle 36-vuotiaitten osuus oli 19,9 %.

Kyselyssä ei kartoitettu motoristien huomioita autoilijoiden matkapuhelinten tai muiden ajamisesta pois huomiota kiinnittävien laitteiden käytöstä sinänsä. Ja vaikka motoristit uskovat parempien teiden parantavan myös liikenneturvallisuutta, kyselyssä ei otettu kantaa liikenteellisiiin ratkaisuihin esimerkiksi sen osalta millaisia liikenneinfraratkaisut ovat motoristien kannalta. Sen kartoittaminen ja asiasta keskusteleminen voisi myös olla rakentavaa.

Tutkimuksen slideshow kannattaa ehdottomasti käydä kokonaisuudessaan katsomassa Liikenneturvan sivuilla.