Toukokuun 5. päivänä Melbournen kaupunginhallitus julkaisi raportin, joka on otsikoitu "Moottoripyöräilysuunnitelma vuosille 2015-2018". Linkki viranomaisillemme ja muille asiasta kiinnostuneille dokumenttiin tässä. Se on nelivuotinen suunnitelma, jossa kerrotaan, miten suhtautua motoristeihin kaupungissa. Jo ensi sivulta löytyvät nämä viisaat ja myös lämpimät sanat, kirjoittaa Motorbiker:

"Tavoitteena on saada moottoripyöräilijät tuntemaan itsensä tervetulleiksi ja edesautetuiksi turvallisten, mukavien teiden (katujen) ja kadunvarsi- sekä muiden pysäköintipaikkojen avulla."

Suunnitelma sisältää monenlaisia tilastoja sekä toimintasuunnitelmia. Olennaista on se, että kaupungin päättäjät ovat havainneet, että moottoripyörät ovat hyvä ratkaisu taistelussa liikenneruuhkia, saastumista ja ajan haaskaamista vastaan.

Raportin pääkohtia

  • Annetaan moottoripyörien pysäköidä jalkakäytäville.
  • Järjestetään lukittavia kaapistoja motoristeille, missä nämä voivat säilyttää kypäriä ja ajoasuja.
  • Tiedostetaan katujen turvanäkökohdat. 
  • Kun asetetaan paikoilleen liikenteen rauhoittamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä (kuten keiloja tai ajonopeuden rajoittamiseen tarkoitettuja töyssyjä).
  • Varmistetaan, että moottoripyörät ovat turvassa, kun asennetaan korokkeita, puomeja tai aitoja.
  • Varmistetaan motoristien turvallisuus, kun rakennetaan pyöräteitä.
  • Käytetään liukastumista estäviä materiaaleja tiemerkinnöissä ja ratikkakiskoissa.
  • Lisäksi kaupunki haluaa tutkia seuraavia asioita: 
  • Sallitaanko moottoripyörien lähteä punaisista valoista ennen autoilijoita?
  • Sallitaanko motoristien käyttää bussikaistoja?

Lisäksi raportin tekijät haluavat kaupunginhallituksen suunnittelijoiden osallistuvan moottoripyöräilyn saloja valottavalle kurssille, jotta nämä voisivat ymmärtää niitä erikoistarpeita varsinkin turvallisuuden osalta, mitä motoristeilla on.

Ruuhkat pienemmiksi

Mutta mitkä ovat sitten ne syyt, joiden vuoksi kaupunki näkee tarpeelliseksi tehdä Melbournesta motoristien turvasataman?

Raportissa todetaan, että moottoripyörien käytön kasvu vähentää liikenneruuhkia ja polttoaineenkulutusta sekä vähentää kasvihuonekaasujen määrää. Lisäksi moottoripyöräilyn kustannukset ovat pienemmät ja liikkuminen niillä ruuhkassa on helpompaa.

Moottoripyöräilijöiden matkoihin käyttämä aika on lyhyempi kuin autoilijoiden. Vuonna 2000 julkistetussa australialaisessa tutkimuksessa todettiin, että moottoripyöräilijät saavuttivat huomattavaa matka-ajan säästöä autoilijoihin verrattuna. Lisäksi ne olivat ainoa kulkemismuoto, joilla ei ollut viivytyksiä matkan varrella. Tutkimuksessa arvioitiin, että Melbournen metropolialueella 30 kilometrin matkalla moottoripyörät voivat parhaimmillaan olla kolme kertaa nopeampia kuin autot ruuhkan huippuaikoina. 

Kaistojenvälissäajo?

Motoristit myös vähentävät ruuhkaa sillä, että ne vievät vähemmän tilaa tiellä. Lisäksi jos kaistojen välilläajo sallitaan, ne eivät edes tarvitse omia ajokaistoja. Vuonna 2011 tehdyssä belgialaisessa tutkimuksessa todetaan, että siirtyminen autoista moottoripyöriin kasvattaa olemassaolevan tieverkon kapasiteettia ja hyödyttää kaikkia tienkäyttäjiä.

Ruuhkattomassa liikenteessä moottoripyörä (kuten valtateillä) moottoripyörä normaalisti vie saman tilan kuin auto. Mitä suuremmaksi liikenteen volyymi kasvaa, sitä vähemmän moottoripyörät alkavat käyttää tilaa erityisesti silloin, kun ne "häviävät" autojonojen väliin kaistojen välissä ajon ansiosta. Liikennevaloissa, kun moottoripyörät liikkuvat autojonojen välissä, ne eivät käytännössä juuri vie lisää tilaa ja siten pahenna ruuhkia.

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että jo pienet siirtymät autoista moottoripyöriin voivat merkittävästi vähentää ruuhkia ja kaikkien tien tai kadun käyttäjien matka-aikaa. Mainitussa belgialaisessa tutkimuksessa todettiin, että jo 10 prosentin siirymä autoista moottoripyöriin voi vähentää loppujen 90 % matka-aikaa keskimäärin 8 minuuttia. Lisäksi ruuhkat alkaisivat tällöin 15 minuuttia myöhemmin ja päättyisivät 40 minuuttia aikaisemmin.

Toivotaan, että tästä ottavat mallia myös suomalaiset päättäjät. Ylläolevaa raportin linkkiä voi myös hyödyntää ja lähettää sitä tutuille liikenneasioiden päättäjille.