Rikesakko on rangaistusmuotona päiväsakkoa lievempi varallisuusrangaistus, kuten oikeusministeriö sitä tiedotteessan kutsuu. Se on myös euromäärältään kiinteä ja sen määrää pääsääntöisesti poliisi. Nykyään rikesakko voi olla suuruudeltaan 10 - 115 euroa. Summa riippuu rikkomuksen vakavuudesta.

Asetuksen muutoksessa Oikeusministeriön tarkoituksena on korottaa kaikki rikesakon rahamäärät kaksinkertaisiksi. Korkein 115 euron rikesakko korotettaisiin kuitenkin 200 euroon, sillä tätä euromäärää korkeampi rikesakko edellyttäisi lain muuttamista.

Rikesakkoja annetaan vuosittain noin 300 000, suurin osa liikennerikkomuksista. Esimerkiksi enintään 15 km/h ylinopeudesta tiellä, jossa suurin sallittu nopeus on yli 60 km/h, määrätään moottoriajoneuvon kuljettajalle nyt 70 euron rikesakko. Jatkossa tämä rikesakko olisi 140 euroa. Rikesakko voidaan määrätä myös esimerkiksi järjestysrikkomuksesta.

Suunnitellun rikesakkojen kaksinkertaistamisen arvioidaan lisäävän valtion rikesakkotuloja nykyisestä 20 miljoonasta eurosta noin 40 miljoonaan euroon vuodessa.

Myös päiväsakkoja korotetaan

Oikeusministeriön erityisasiantuntija Ville Hinkkanen kertoo, että hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jatkossa on tarkoitus valmistella esitys myös päiväsakkojen korottamisesta. Päiväsakkojen korottaminen edellyttää lain muuttamista ja se valmistellaan normaalissa lainvalmisteluprosessissa

Päiväsakkoja määrätään muun muassa suurista ylinopeuksista ja muista sakolla rangaistavista rikoksista. Sakon määrään vaikuttavat teon moitittavuus ja tuomitun tulot.