Hallitusohjelmassa sovittiin rikesakon määrän kaksinkertaistamisesta nykyisestä 10-115 eurosta 20-200 euroon syyskuun alusta lähtien. Nyt ylärajaa korotetaan 345 euroon. Taloussanomille myöntämässään lausunnossa Valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen vahvisti asian.

Perusteena noston lisäkorotukselle on hallituksen tavoittelema yhteiskuntasopimus. Hallitus kun siirsi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan sovitut 200 miljoonan euron leikkaukset toistaiseksi eteenpäin neuvotteluita vauhdittaakseen.

Säästötavoitteista ei kuitenkaan tingitty, mistä johtuu, että budjettiin jäänyt aukko oli tilkittävä lisäsäästöillä tai tässä tapauksessa lisätuloilla. Hallitus haluaakin aiemmin aiotun kaksinkertaistamisen sijasta kolminkertaistaa rikesakkotulot. Valtiovarainministeriön esitys merkitsisi kaikkiaan 60 miljoonan euron vuotuista keräämistä rikesakkotuloina.

Laskelma perustuu rikesakkojen määrän pysymiseen nykyisellä 300 000 sakon nykytasolla. Rikesakot rapsahtavat enimmäkseen liikenteestä.

Majanen toteaa, ettei laskelmissa ole otettu huomioon sitä, että kuljettajien kaasujalka kevenee ja liikennerikollisuus vähenee. Tällöin tulot jäävät aiottua pienemmiksi.

"Rahoituksellinen vaikutus sivutuote"

Painetta sakottamisen lisäämiseen ei hänen mukaansa kuitenkaan ole. Majanen väittää, että rangaistusjärjestelmän olemassaololle on omat perusteensa, rahoituksellisen vaikutuksen ollessa sivutuote. Valtio ei lähde lisätulojen vuoksi lisäämään rangaistavuutta.

Rikesakko nousee syyskuussa ja myös sen alaraja nousee. Näillä näkymin 20-200 euron rikesakot tulevat voimaan syyskuun alussa. Esimerkiksi 60 km/h rajoitusalueella eninstään 15 km/h ylinopeus aiheuttaa kuljettajalle 70 euron rikesakon. Syyyskuussa summa olisi 140 euroa.

Suurimman rikesakon kuittaa, jos ajaa yli 15 km/h ja samalla enintään 20 km/h ylinopeutta alueella, jossa nopeusrajoitus on 60 km/h. Kovempaa ajettaessa siirrytään päiväsakkorangaistuksiin.

Rikesakon nosto yli 200 euroon edellyttää lain muuttamista, siksi sitä ei saada toteutettua samalla aikataululla kuin rikesakon kaksinkertaistamista.