Triumph Motorcyclesin sakon tarkka määrä on 2,9 miljoonaa dollaria, ja se juontaa juurensa 1.9.2014 tapahtumaan, jolloin Triumph takaisinkutsui 1300 Street Tripleä sellaisen vian vuoksi, joka "voi heikentää ohjattavuutta ja lisätä onnettomuusriskiä". NHTSA alkoi tutkia huhtikuussa sitä, oliko yritys raportoinut ongelmasta ajoissa.

Peruskuvio on, että yrtiysten pitää täyttää raportointivelvollisuutensa yleisen turvallisuuden vuoksi, ja mikäli se ei tee niin, se katsotaan virheeksi.

Triumphin tapauksessa se joutuu maksamaan 1,4 miljoonaa dollaria, 1,2 miljoonaa euroa sakkoa ja sen pitää käyttää vähintään 500 000 taalaa, 444 000 euroa omien turvakäytäntöjensä parantamiseen. Lisämiljoona helähtää maksettavaksi, jos yritys vielä toimii turvamääräysten vastaisesti, tai jos lisää väärinkäytöksiä paljastuu.

NHTSA vaatii Triumphia käyttämään ulkopuolista konsulttia auditoimaan yrityksen turvallisuuskäytännöt, ja palkkaamaan turvallisuuskäytännöistä vastaavan henkilön, jolla on suora pääsy yrityksen johtohenkilöiden ja hallituksen pakeille sekä laatimaan kirjalliset suunnitelmat NHTSA:n mukaisten käytäntöjen synnyttämiseksi sekä työntekijöiden kouluttamiseksi.

NHTSA:n mukaan takaisinkutsu koski Yhdysvalloissa 1368 Street Triple R:ää, jotka oli valmistettu 1.7.2012 - 1.102013 välisenä aikana ja varustettu ABS-jarruin.

NHTSA:n mukaan Triumphin virhe tilanteessa oli se, että se ei vuosineljänsittäin tapahtuneessa tiedottamisessaan NHTSA:lle ollut pysynyt säädetyissä aikarajoissa. Triumph on myöntänyt toimineensä puutteellisesti siinä, miten se on kerännyt ja toimittanut varoitusdataa NHTSA:lle sekä mm. korjausohjeita, huoltobulletiineja ja muuta kommunikaatiota.

Mikä tekee tämä oikeasti mielenkiintoiseksi, on se, että se osoittaa järjestelmän toimivuutta kuluttajan kannalta ja korostaa sitä proaktiivisen kulttuurin toimintatapaa, mikä valmistajien täytyy omaksua löytääkseen ja identifioidakseen turvallisuusongelmat aiempaa nopeammin kun sellaisia löytyy, Ride-CT:n jutussa todetaan.