Konferenssin otsikko oli 'Enemmän moottoripyöriä voi vähentää onnettomuuksien määrää'.

Lontoossa järjestetty konferenssi pohjautui OECD:n raporttiin vuodelta 2008, joka suositti motorisoitujen kaksipyöräisten lisäämistä liikenteessä ja nimenomaan liikennepoliittisista syistä tapaturmien vähentämiseksi.

OECD:n raportissa todettiin, että maissa, joissa oli vähän moottorilla varustettujen kaksipyöräisten (powered two wheelers, PTW) omistajia, oli paljon suurempi kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä. Esimerkiksi Hollannissa on väkilukuun suhteutettuna kolme kertaa enemmän PTW:tä kuin Iso-Britanniassa, silti niiden kuljettajilla on viisi kertaa pienempi riski joutua kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen. Iso-Britanniassa on Euroopan alhaisin PTW-määrä suhteessa väkilukuun.

Euroopassa kaikkein korkein PTW-omistajien määrä on Kreikassa, jossa se on peräti 33 %, ja riski joutua kuolemaan johtavaan onnettomuuteen on vain kolmasosa Englannin luvusta.

Moottoripyöräily saatava osaksi liikennesuunnittelua

Australian Moottoripyöräijöiden neuvoston sihteeri Tony Ellis totesi, että konferenssi lähinnä todisti sen, mitä aina on tiedetty: kun liikennepolitiikka hoidetaan oikein moottoripyöräilijöiden turvallisuus paranee luonnollisena seurauksena siitä. Hyvä esimerkki on ruuhkamaksujen käyttöönotto Suur-Lontoon alueella, joka lisäsi merkittävästi kaksipyöräisten määrää alueella. Siitä seurasi prosentuaalisesti merkittävä skoottereiden ja moottoripyörien onnettomuuksien määrän lasku.

Valitettavasti useimmissa maissa kyse on lähinnä pyrkimyksestä vähentää moottoripyöräilijöiden määrää ja sillä tavalla vähentää onnettomuusriskiä.

Kymmenen prosenttia on merkitsevä raja

Eurooppalaisten Moottoripyörävalmistajien liiton pääsihteeri Jacques Compagne kertoi konferenssissa, että tilastodata International Traffic Safety Data ja Analysis Group IRTADilta kertoo, että käännekohta on noin kymmenessä prosentissa. Kun vähintään kymmenen prosenttia tieliikenteestä tapahtuu motorisoiduilla kaksipyöräisillä, niin kuljettajien turvallisuus paranee merkittävästi.

Konferenssissa tutkittiin asiaa sekä moottoripyöräteollisuuden, poliisin, vakuutusyhtiöiden että muiden tienkäyttäjien ja vielä liikennepoliittisten päättäjien näkökulmasta. Jo konferenssin otsikko kertoo siitä, että liikennepoliittiset ratkaisut antavat parempia tuloksia kuin kampanjaluontoiset toimienpiteet.

Konferenssissa esiteltiin Belgiassa tehty selvitys erään ruuhkaisen tien käytöstä. Jos kymmenen prosenttia autoilijoista siirtyi käyttämään moottoripyöriä, ruuhka väheni 40 prosenttia. Jos neljännes autoilijoista ryhtyi ajamaan moottoripyörällä, ruuhkat katosivat kokonaan.

Moottoripyöräilijät parempia auton ratissa

Samassa konferenssissa Equity Red Star -vakuutusyhtiön edustaja totesi, että moottoripyöräilijät ovat 23 prosenttia parempia autoilijoita kuin he, jotka pelkästään autoilevat. Siitä lisätietoa aiemmassa artikkelissamme täällä.

Poliittisilta päättäjiltä ja liikennesuunnittelijoilta tarvitaan siis rajua suunnanmuutosta, jotta motoristien liikenneturvallisuus parantuisi ja motoristien määrä kasvaisi.

Pitää muistaa, että moottoripyörät ja skootterit ovat energiatehokkaita ja voivat vähentää saastetta ja ruuhkia. Sähkömoottorilla varustetut moottoripyörät ovat vielä ekologisempia vaihtoehtoja.

Motoristien näkyvys paranee kun määrä kasvaa

Samassa tilaisuudessa asiintyi myös Britannian Autoliiton toimitusjohtaja Edmund King. Hän kertoi, että heidän tekemänsä tutkimuksen mukaan Briteissä yli puolet eli 57 prosenttia autoilijoista yllättyy, kun motoristi yhtäkkiä ilmestyy jostain. Toisaalta 92 % heistä tietää, että motoristit ovat haavoittuvia ja antavat heille enemmän tilaa. 85 prosenttia autoilijoista myöntää, että moottoripyörää on joskus vaikea havaita.

Entäpä jos moottoripyöräilijöitä olisi enemmän? King kertoi, että 54 % autoilijoista uskoo, että he olisivat paremmin tietoisia motoristien olemassaolosta. 22 % uskoi kohtelevansa heitä aiempaa paremmin laillisina tienkäyttäjinä. 13 % oli valmiita henkilökohtaisesti pohtimaan mahdollisuutta käyttää moottoripyörää päivittäisissä ajoissa. 24 % toivoi, että moottoripyöräilijöiden määrän kasvu vähentäisi ruuhkia.

Terveisiä päättäjille - suomalaisillekin

King esitti asiasta yhteenvedon, joka sopisi suomalaisillekin päättäjille hyvin: 'Meidän täytyy työskennellä yhteistyössä muiden kanssa miettiessämme liikennepolitiikkaa ajatellaksemme asiaa kerran, toisen kerran ja vielä lisäksi ajatellaksemme asioita myös moottoripyörien näkökulmasta'.

Moottoripyörävalmistajien liiton puheenjohtaja Steve Kenward puolestaan totesi, että 'tämä päivä merkitsee alkua vakavalle vuoropuhelulle siitä, miten moottoripyöräily voi tulla osaksi valtavirran liikennepolitiikkaa. Olemme toivorikkaita sen suhteen, että prosessi integroida ja ottaa moottoripyörily osaksi liikennepolitiikkaa - samalla tavalla kuin polkupyörily esimerkiksi on - lopettaa sellaisen politiikan, joka historiallisesti on rakentanut haavoittavan ympäristön moottoripyöräilijöille.'

Joulunajan kunniaksi julkaisemme viisi vuotta vanhoja juttuja Motouutisten alkutaipaleelta vuodelta 2013. Oheinen juttu on julkaistu ensi kerran 21.11.2013.