Wim van de Campsin raportissa myös painotetaan sitä, että ilmiselvien hyötyjen vuoksi moottoripyörät (ja skootterit) pitäisi ottaa asiaankuuluvasti huomioon eurooppalaisessa liikennelainsäädännössä sekä ohjeistuksissa.

Van de Campsin raportissa Euroopan Komission vuoden 2011 White Paper on Transportin vaikutuksia arvioidaan, ja siinä annetaan myös suosituksia ensi vuosiksi. Vaikka raportilla itsellään ei ole lainsäädännöllistä luonnetta, se toimii perustana moniin liikenteen säädöksiin.

Raportissa nähdään moottoripyörät keinona ratkaista urbaanin kuljetuksen ongelmia varsinkin ruuhkien ja pysäköintiongelmien osalta, mutta myös apuna pienen mittakaavan logistisissa ongelmissa. Raportissa myös todetaan, että näitten kulkuvälineiden erityinen design ja erilainen toteutus pitää ottaa huomioon ja heijastaa sitä eurooppalaisessa lainsäädännössä ja ohjeistuksissa.

Ihmisiä on innostettava moottoripyörien käyttöön 

Se tarkoittaa myös sitä, että moottoripyörien ja muiden moottoroitujen kaksipyöräisten käyttämiseksi niihin pitäisi innostaa ihmisiä ja niiden käyttöönottoa helpottaa. Moottoripyörät pitäisi ottaa huomioon, kun uusia teitä suunnitellaan, mutta myös silloin, kun korjataan ja suunnitellaan uudelleen jo olemassaolevia teitä. Euroopan Parlamentti peräänkuuluttaa myös toimenpiteitä haavoittuvien tienkäyttäjien onnettomuuksien vähentämiseksi, erityisesti kaksipyöräisillä liikkuvien sekä kaupunkiympäristössä liikkuvien jalankulkijoiden ja vanhempien autonkuljettajien osalta.

Lisäksi Direktiivin 2008/96 EC päivitetyssä versiossa todetaan, että kaikki tiet pitäisi suunnitella, monitoroida ja ylläpitää samalla tavalla kuin EU:n ydintieverkosto. Tämä tarkoittaisi parempaa teiden kunnossapitoa koko Euroopassa.

FEMA kannattaa

Federation of European Motorcyclists’ Associationsissa eli FEMA:ssa, eurooppalaisten moottoripyöräilyjärjestöjen yhteenliittymässä Brysselissä Belgiassa on otettu kantaa raporttiin ja todetaan, että tämä on ensi kerta, kun Euroopan Parlamentti tunnustaa moottoripyörien merkityksen liikenteelle. 

– Olemme sanoneet jo pitkän aikaa, että moottoripyörät ovat ratkaisu kaupunkialueiden ruuhka-, ympäristö- ja pysäköintiongelmiin. Moottoripyörien käyttöä pitäisi helpottaa ja siihen pitäisi innostaa ihmisiä. Kaupungeissa kuten Rooma ja Pariisi olisi suunnattomia ongelmia, jos kaikki, jotka nyt ajavat moottoripyörillä tai skoottereilla päättäisivät kulkea julkisella liikenteellä tai mikä vielä pahempaa, henkilöautoilla. Siksi olemme erittäin iloisia Wim van de Campin raportista sekä siitä, että Euroopan Parlamentti omaksui sen ja toivomme, että Euroopan Komissio ryhtyy asianmukaisiin toimiin.