BMW Motorrad, Honda Motor Co. sekä Yamaha Motor Co. tiedottivat tiistai-iltana tekevänsä yhteistyötä tehostaakseen Cooperative-Intelligent Transportation Systems (C-ITS) eli älyliikenteen sovellusten kehittämistä moottoroituja kaksipyöräisiä varten. Englanniksi näistä pyöristä käytetään termiä "powered two-wheelers", PTW. Kolme yritystä myös perustavat yhteistyössä  Connected Motorcycles Consortiumin, Yhteenverkotettujen moottoripyörien yhtymän.

European Association of Motorcycle Manufacturersin eli ACEMin, Euroopan moottoripyöränvalmistajien yhteenliittymän jäsenyritykset ovat kaikki allekirjoittaneet jo vuonna 2014 muistion, jonka mukaan C-ITS-ominaisuuksia esitellään vuodesta 2020 eteenpäin. Kolme suurta valmistajaa aloittavat yhteistyön kiihdyttääkseen alan kehitystä.

Uusi yhteistyö paljastettiin tiistaina kuudes lokakuuta ITS:n maailmankongressissa Bordeauxissa Ranskassa. Se on maailman suurin älykkäitten liikennejärjestelmien ja -palvelujen tapahtuma. Konsortiumin perustaneet valmistajat rohkaisivat myös muita yrityksiä tulemaan mukaan yhteenliittymään kaksipyöräisten turvallisuuden lisäämiseksi.

Moottoripyöräilyn turvallisuuden kehittämiseksi

–  Halusimme tehdä yhteistyötä edistääksemme C-ITS-teknologian soveltamista moottoripyörissä ja skoottereissa, sekä siten nopeuttaaksemme moottoripyöräspesifin turvallisuuden kehitystyötä, Honda Motor Co:n johtaja Tetsuo Suzuki toteaa.

– Yrityksemme ovat jo aktiivijäseniä Car2Car Communication Consortiumissa, jossa työskentelemme auto- ja kuorma-autovalmistajien sekä muiden asianosaisten kanssa yleisten spesifikaatioiden ja standardien parissa. Tajusimme, että samat erityisvaatimukset ovat moottoripyörien osalta sen järjestön tavoittamattomissa. Seuraava looginen askel oli ryhtyä yhteistyöhän pelkästään moottoroituja kaksipyöräisiä koskevien haasteiden osalta, Takaaki Kimura, Yamaha Motor Co:n teknologiakeskuksen pääjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja sekä johtaja puolestaan lisää.

– Meidän tavoitteenamme on edistää oikea-aikaista ja kokonaisvaltaista ITS-järjestelmien käyttöä moottoroiduissa kaksipyöräisissä parantaaksemme niiden turvallisuutta. Sen vuoksi rohkaisemme muita yrityksiä liittymään meihin, professori ja tohtori Karl Viktor Schaller, BMW Motorradin tuotekehitysosaston varapääjohtaja selvittää.

ACEMin pääsihteeri Antonio Perlot toivottaa konsortion tervetulleeksi, ja näkee, että se on täysin linjassa ACEMin tieturvallisuusstrategian kanssa sekä näyttää mp-teollisuuden halua parantaa motoristein turvallisuutta konkreettisen ja käytännöllisen kehitystyön avulla.

GPS-navigointi on älyliikenteen ensi askel

Älykkäät liikennejärjestelmät, Intelligent Transport Systems eli ITS vaativat sekä informaatioteknologian että (communications) yhteydenpitotekniikan integroimista, ja langatonta verkottumista lisättynä liikenneinfrastruktuurilla, ajoneuvoilla ja käyttäjillä. Perussovelluksina on jo olemassa esimerkiksi GPS-navigaatiojärjestelmiä, joihin jaetaan tosiaikaista liikennetietoa, jonka avulla voidaan esimerkiksi ohjata toista reittiä perille pahan ruuhkan aikana.

Tieliikenteessä erityisesti vastavuoroisesti operoivat langattomat yhteydet ajoneuvojen välillä voivat mahdollistaa tienkäyttäjille koordinoituja ja informoituja päätöksiä reittivalintojen pohjaksi ja yhtä lailla ne mahdollistavat turvallisemman ajamisen kiireisessä urbaanissa liikenneympäristössä.

ITS-teknologioiden odotetaan tuovan erityisiä turvallisuusetuja moottoroiduille kaksipyöräisille tarjoamalla elektronista kommunikaatiota, jota voidaan jakaa motoristien ja autoilijoiden sekä muiden tiellä liikkuvien ajoneuvojen välillä.

Arkikokemuksia hyödyntäen

Kolme kumppanusta on jo hankkinut kokemusta yhteenverkotetusta ajoneuvoteknologiasta useissa kenttätesteissä Euroopassa. Yhdessä autonvalmistajien ja laitetoimittajien kanssa BMW Motorrad osallistui suuren mittakaavan kenttätestiin yhteenverkotettujen ajoneuvojen välillä Frankfurtin suuralueella Saksassa. Honda ja Yamaha puolestaan ottivat osaa Euroopanlaajuiseen ITS-kenttätestiprojektiin.

Näitten reaalimaailmassa hankittujen kokemusten perusteella kolme yhteistyökumppania ovat nyt liittämässä voimiaan arvioidaakseen C-ITS-järjestelmän periaatteita moottoripyöräilyn turvallisuuden parantamiseksi.

Moottoripyöriin kehitetyt ITS-järjestelmät eroavat autoihin tarkoitetuista, niitä ei vain pysty yksinkertaisesti ja helposti siirtämään moottoripyöriin. Niissä on vähemmän käytettävissä olevaa tilaa ja elektronisten järjestelmien pitää olla pienempiä ja kestää vettä, likaa ja tärinää. Koska moottoripyörissä on erilainen ajodynamiikka, myös ohjelmistokehityksellä ja algoritmeilla on erilaiset vaatimukset.