Muutos on astunut voimaan jo tämän viikon maanantaina 5.10. lähtien kokeiluluontoisena. Kokeilussa suurin osa bussikaistoista on muutettu bussikaistoiksi vain ruuhka-aikoina ja samalla ne on avattu moottoripyöräilijöitten käyttöön kaikkina vuorokaudenaikoina.

Muutokset ovat seurausta katselmuksesta, joka tehtiin Edinbughin 65 kilometrin mittaiselle bussikaistaverkostolle, josta 60 % on vain ruuhka-aikaan bussikäytössä.  Siinä otettiin huomioon kaikki organisaatiot, jotka edustavat bussikaistojen käyttäjiä. 

Liikenneasioista vastaava kaupunginvaltuutettu Lesley Hinds kertoo, että "erilaiset bussikaistojen käyttöajat saattavat aiheuttaa sekaannusta. Siksi kokeilemme sitä, että 90% bussikaistoista on varattu busseille vain ruuhka-aikoina. Tavoitteena on nähdä, tekevätkö standardoidut ajat asian yksinkertaisemmaksi autoilijoille, vaikuttamatta bussien kulkuaikataluihin."

"Sallimalla moottoripyöräilijöiden bussikaistojen käytön, me teemme samalla heidän ajomatkansa sekä nopeammiksi että turvallisemmiksi, ja sillä on vain vähän jos ollenkaan vaikutusta bussien aikatauluihin."

Edinburgh on ensimmäinen kaupunki Skotlannissa, joka sallii moottoripyöräilijöille bussikaistan käytön. Kokeilu kestää yhdeksän kuukautta. Lisätietoja Edinburghin kaupungin sivustolta.