Tesseractin voimanlähteenä oli hybridiratkaisu, jossa käytettiin sekä perinteistä että sähkömoottoria. Lisäksi siinä oli ainutlaatuinen jousitusmekanismi, joka salli laitteen kallistua kantatessa. Pyörän leveys on karkeasti ottaen samaa luokkaa kuin perinteisen moottoripyörän ja kun lisäksi siinä oli erittäin hyvä käsiteltävyys, Tesseract oli jännittävä esimerkki siitä, millaisia tulevaisuuden kulkuneuvot saattavat olla.

Siihen aikaan Yamaha kehitti ja sovelsi joukoittain uusia teknologioita moottoripyöriin polttoaineen syöttöjärjestelmistä alumiinin valumetodeihin. Tähän sisältyivät kallisteltavat monipyöräiset seuraavan sukupolven teknologioina. Tesseract oli huippuesimerkki noista R&D-ponnistuksista. Se palveli todisteena Yamahan insinöörien löytämistä kallisteltavan monipyöräteknologian eduista; alkaen siitä, miten ratkaista moottorikysymykset, pyörien lukumäärä ja miten sijoittaa ne, etu/takapainojakauman suhde ja paljon muuta. Yleisö piti Tessseractista valtavasti.

OR2T:n rakennepiirros.

OR2T:n rakennepiirros.

Kallisteltavien monipyöräisten ajoneuvojen (LMW, leaning multiwheel vehicles) mahdolliset käyttökohteet ulottuvat kaupunkityömatkojen ajamisesta urheilulliseen ajoon, kruisailuun sekä business-ajoon. Lähtökohtana kehitystyötä tehneillä insinööreillä oli kuitenkin urheilullinen LMW:n tekeminen, joka vaatisi kovaa teknistä suorituskykyä. Tuloksena oli Tesseract, mutta kehitys- ja tutkimustyö jatkuivat Tokion näyttelyn jälkeenkin.

Insinöörit hienosäätivät tekniikkaa ja suorituskykyä uusilla prototyypeillä selvittääkseen esimerkiksi, millainen raideväli pyörillä piti olla, jotta itse LMW-formaatista saataisiin suurin mahdollinen hyöty, samoin selvittääkseen ajettavan laitteen koon ja alustan mitat.

OR2T kallistuu hienosti kaarteissa ja pidon pitäisi olla kovaa luokkaa.

OR2T kallistuu hienosti kaarteissa ja pidon pitäisi olla kovaa luokkaa.

Vaikka ongelmia riitti, insinöörit saivat myös selville monta LMW:n uniikkia luonteenpiirrettä: hyvä stabiilisuus hyvin matalillakin nopeuksilla, vakaus kovissa ristituulissa sekä käytettävyys epätasaisilla tai päällystämättömillä tienpinnoilla. Lisäksi kun alettiin nollapisteestä kehittää itseasiassa nelipyöräistä moottoripyörää, niin Yamahalla opittiin paljon erilaisia asioita, ja osa niistä ruokki kaksipyöräisten moottoripyörien kehitystyötä.

Yks avainnäkemyksistä oli se, että insinöörit olivat kehittämässä "kevyttä, helpostiajettavaa LMW:tä".

Yamaha OR2T.

Yamaha OR2T.

Vuoden 2008 talouskriisi ja mp-markkinoitten hyytyminen kuitenkin jäädyttivät Tesseractin kehitystyön. Siihen mennessä kaikki projektiin osallistuneet olivat vakuuttuneita LMW:n suorituskyvystä ja potentiaalista. Esimerkiksi sen stabiiliuden tunteesta kanttaillessa maantieajossa, ja sen tiestä antama palautteen tunne tekivät ajamisesta nautittavaa. Lisävarmuutta antoi se, miten hyvin alusta imi tien epätasaisuudet ja ja miten helppoa sillä oli jarruttaa, ja miten tunnokasta ja helppoa jarrujen hallinta oli.

Alla video Tesseract-pohjaisen OR2T-mallilla ajamisesta. Lähde: Yamaha.

Aiheesta aiemmin sivuillamme: Yamahan kallisteltava kolmipyöräinen MWT-9, urheiluauto ja moottoripyörien robottitestikuljettaja esille Tokiossa