Tilastokeskuksen ennakkotilastojen ja Liikenneturvan keräämien sanomalehtitietojen mukaan koko tieliikenteessä on menehtynyt marraskuun 9. päivään mennessä saman verran ihmisiä kuin vuonna 2014 yhteensä. Viime vuonna tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 224 ihmistä

Liikenneturvallisuudessa on pitkään menty parempaan suuntaan, kun asiaa tarkastellaan liikennekuolemissa. Etenkin viime vuosi oli myönteinen. Nyt Suomessa on nähtävissä sama kehitys kuin muualla Euroopassa, jossa pitkään jatkunut hyvä liikenneturvallisuuskehitys on pysähtynyt paikalleen.

Ennakkotietojen mukaan kuluvana vuonna heikennystä on tapahtunut eritoten henkilöautossa matkustaneiden turvallisuustilanteessa, sillä henkilöautoissa kuolleiden määrä on palannut parin vuoden takaiselle tasolle. Jalankulkijoina tai pyöräilijöinä kuolleiden määrässä ei ole viime vuotiseen vuoteen verrattuna merkittäviä eroja.

Suomen, ja koko Euroopan, tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suomessa puolittamistavoite tarkoittaa sitä, että vuonna 2020 olisi enintään 136 liikennekuolemaa.

Moottoripyöräilijöitten kohdalla kehitys parempaa

Vuoden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana on ennakkotietojen mukaan kuollut 19 moottoripyöräilijää sekä yksi mopoilija. Luvut ovat hyvin linjassa normaalivuosien kanssa. Koska motoristikuolemien määrä - onneksi - on suhteellisen alhainen, vuosittaiset vaihtelut voivat olla suuria. 

Vuosien 2011-2013 keskiarvon mukaan noina vuosina kuoli keskimäärin 24 moottoripyöräilijää vuodessa vastaavana ajanjaksona, joten voi olettaa, että myönteistä kehitystä on tapahtunut.

Motoristeja loukkaantui kolareissa 463, loukkaantumiset painottuvat selkeästi kahteen ikäryhmään: kevari-ikäisiin, eli 15-17-vuotiaisiin, jossa niitä tapahtui 126 kpl ja taas 35-64-vuotiaisiin, joille tapahtui 185 loukkaantumista. Viime mainittuun ryhmään kuuluu myös valtaosa suomalaisista motoristeista.

Vuosien 2011-2013 keskiarvotilastossa onnettomuuksia tapahtui vuosittain ko. jaksolla keskimäärin 511, joten myös siltä osin on parannusta tapahtunut.

Henkilövahinkoihin johtaneita mopo-onnettomuuksia sattui tammi-syyskuussa 511 kappaletta, joista 411 tapahtui 15-17-vuotiaille eli suurimmalle käyttäjäkunnalle

Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet onnettomuustyypin mukaan

Tammikuu-syyskuu 2015, taulukossa vain mopoilijat ja moottoripyöräilijät.

Onnettomuustyyppi Loukkaantuneiden määrä
Samat ajosuunnat 249
Vastakkaiset ajosuunnat 120
Risteävät ajosuunnat 262
Tieltä suistuminen 216
Jalankulkijaonnettomuus 4
Muu onnettomuus 123
Yhteensä 974

Dataa ei valitettavasti ollut saatavilla siten, että siinä olisi ollut mopolijat ja motoristit erikseen. Risteävien ajosuuntien määrä korostuu kuitenkin vahvasti yli neljänneksen osuudella. Se kertoo kaksipyäristen näkymättömyydestä risteyksissä. Mikäli luvut koskisivat vain moottoripyöräilijöitä, myös tieltä suistumisien suhteellinen osuus kasvaisi voimakkaasti.