Tämä artikkeli perustuu yhdysvaltalaisen NSC:n, National Council for Safetyn materiaaliin.

Liikenneriskit, joita mobiililaitteen käyttö ajettaessa kuljettajalle aiheuttaa, voi jakaa kolmeen kategoriaan. Ne ovat visuaalinen, manuaalinen ja kognitiivinen. Handsfree-laitteista on jonkin verran apua kahden ensimmäisen kohdalla, mutta silti listalle jää vielä manuaalisia ja visuaalisia häiriötekijöitä. Pelkästään se, että katsot puhelinta, kun se soi tai painamalla nappia, jolla vastaat puheluun kiinnität huomiosi asiaan ja liikenne jää sivuseikaksi. Varsinkin sellaisessa tapauksessa, kun käytät handsfree-laitetta, jota ei voi ohjata puheella.

Yhdysvalloissa  arvion mukaan noin 21 prosentissa autolla ajetuista liikenneonnettomuuksista puhuttiin onnettomuushetkellä matkapuhelimeen vuonna 2010. Samalla autoilijalla, joka puhuu joko kädessä pitämäänsä matkapuhelimeen tai handsfree-puhelimeen on neljä kertaa suurempi riski joutua onnettomuuteen kuin henkilöllä, joka ajaa puhumatta.

Handsfreen käyttö, myytti 1: kuljettaja pystyy moniajoon

NSC:n mukaan toisin kuin yleisesti uskotaan, ihmisaivot eivät pysty moniajoon (multitasking). Ajaminen ja puhuminen matkapuhelimeen ovat kaksi eri ajattelutehtävää, joihin osallistuvat aivojen monet alueet. Sen sijaan, että aivot prosessoisivat molempia yhtäaikaa, ne nopeasti vaihtavat kahden kognitiivisen aktiviteetin välillä.

NSC käyttää esimerkkinä yhtäaikaista purukumin syömistä ja kävelyä. Sen vuoksi, että ihminen pystyy tekemään molempia yhtäaikaa, tehdään helposti virheellinen johtopäätelmä,siitä, että tämä pystyy myös puhumaan puhelimessa ja ajamaan turvallisesti yhtäaikaisesti.

Todellisuudessa kävelemisestä ja purukumin syömisestä toinen on ajattelua vaativa tehtävä ja toinen taas ei vaadi sitä. Keskusteleminen ja ajaminen ovat molemmat ajattelua vaativia.

Myytti 2: matkapuhelimessa puhuminen ei eroa siitä, että juttelee kyytiläisen kanssa

Utahin yliopiston vuonna 2008 tekemä tutkimus paljastaa, että kuljettajat ovat paljon tietämättömämpiä tieolosuhteitten muutoksista, koska he ovat keskustelussa ainoita, jotka kiinnittävät huomiota kyseisiin liikennetapahtumiin.

Sen sijaan kuljettajat, joilla on aikuinen matkustaja kyydissään on myös  ylimääräinen silmä- ja korvapari, joka auttaa kuljettajaa pysymään tietoisena vastaantulevissa tilanteissa. Aikuiset kyytiläiset myös sopeuttavat oman puhumisensa liikennetilanteen vaikeuden mukaan. Matkapuhelun toisessa päässä oleva ei ymmärrettävästi pysty siihen.

Myytti 3: handsfree-laitteet eliminoivat matkapuhelimen käytön vaarat

Aivan riippumatta siitä, puhuuko kädessä pitämäänsä kännykkään vai handsfree-laitteeseen, puhuminen on vaarallista, koska hajaannus aivoissa säilyy.

Carnegie Mellon -yliopiston mukaan aktiivisuus päälakilohkossa eli siinä aivojen alueessa, joka prosessoi visuaalisten kuvien liikkuvuutta, ja on tärkeä turvallisen ajamisen kannalta, laskee jopa 37 % puhetta kuunneltaessa.

Ne kuljettajat, jotka puhuvat ajaessaan matkapuhelimeen voivat menettää jopa 50 % eli puolet näkökentässään ajoympäristössään näkemistään asioista mukaanlukien jalankulkijat ja punaiset valot.

He katsovat, mutteivät näe. Miten tuttu tilanne tämä onkaan valitettavan monelle motoristille, jotka joutuvat tilanteessa vastapuolelle, ja jäävät havaitsematta. Puhutaan tarkkaamattomuussokeudesta (=inattentive blindness).

Myytti 4: Matkapuhelimeen puhuvalla kuljettajalla on nopeammat reaktiot kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajavalla

Kontrolloidussa ajosimulaatiotilanteessa, jonka järjesti Utahin yliopisto, selvisi, että kuljettajilla, jotka puhuivat matkapuhelimeen oli hitaammat reaktioajat kuin niillä, joilla oli alkoholia veressään yli ajokieltorajan.

Matkapuhelinta käyttäneillä kuljettajilla on tietysti etunaan helppo hoitokeino: riskit palautuvat normaalitasolle, kun he sulkevat puhelimen ja laittavat sen pois. Humalainen kuljettaja on riski niin kauan kunnes hän on selvä. 

Näiden näkemysten perusteella matkapuhelimen käyttö ajettaessa pitäisi kokonaan kieltää. Tai ainakin edellyttää välitöntä turvallista pysäköimistä ja vastaamista puheluun vasta, kun ajoneuvo on kokonaan pysähtynyt.

Asiasta kertoi ensin Leatherup. NSC:n sivuille pääset tästä.