Motorcycle Industry Councilin, MIC:in tiedotteen mukaan osuus on kasvanut varsin paljon vuodesta 1998, jolloin naismotoristien osuus oli 8 %. Nykyluvuistakin on kuitenkin vielä pitkä matka sukupuolten väliseen yhteismitallisuuteen.

Toisaalta tutkimuksesta selviää, että naiskuljettajia on suhteessa enemmän nuorten ikäluokkien keskuudessa, sukupolvi Z:n osalta luku on 17 % ja millennium-sukupolven osalta luku on vielä korkeampi, 17,6 %. Vastaavasti sodanjälkeistä suurta ikäluokkaa edustavista vain 9 % omistaa moottoripyörän. 

– On rohkaisevaa, että näemme yhä enemmän naisia niiden ajajien joukossa, jotka siirtyvät lajin pariin, toteaa Sarah Schilke, BMW Motorrad USA:n markkinointijohtaja sekä Powerlilyn puheenjohtaja. Powerlily koostuu moottoripyöräteollisuuden naispuolisista ammattilaisista.

– Moottoripyöräily on tarkoitettu kaikille, ja se on huomattu nuoremmissa sukupolvissa ja epäperinteisissä asiakassegmenteissä.

Kolme tärkeintä syytä ajaa

Yhdysvalloissa naiset suosivat cruisereita, niitä on 34 prosentilla. Skootterit yltävät miltei samaan, niillä ajaa 33 % ja sporttipyörien osuus on vain 10 %. Moottoripyörää ostaessaan he arvostavat polttoainetaloutta sekä koeajoa tärkeimpinä päätökseen vaikuttavina tekijöinä.

Samalla tutkimuksen yhteydessä kysyttiin 48 000 amerikkaisesta taloudesta, naiskuljettajat mukaan lukien, kolmea tärkeintä syytä, miksi he ajavat moottoripyörällä. Naisten kolme tärkeintä olivat "hauskuuden ja virkistymisen vuoksi", "vapauden tunteen vuoksi" sekä "ulkoilmasta ja luonnosta nauttimisen takia".

Lopulta naiset ovat myös miehiä turvallisuustietoisempia, peräti 60 % naisista oli osallistunut turvallisen ajamisen koulutukseen, kun vastaava luku miehillä on 42 %.

Naisten mediaani-ikä 39 vuotta on myös alhaisempi kuin miehillä, joilla se on 48. Mielenkiintoista on myös se, että naisista 57 % ostaa mieluummin uuden kuin käytetyn pyörän. 

49 % moottoripyöräilevistä naisista on naimisissa ja 47 % on suoritettuna tutkinto.

Lisätietoja MIC:n sivuilta.

Mielenkiintoista olisi tietysti saada tietoa siitä, mitkä ovat vastaavat luvut Suomessa. Samalla olisi hieno saada vertailutietoa vaikka 2 vuosikymmenen ajalta, esimerkiksi 1995, 2005 ja 2015. Oletettavasti kehitys on naismotoristien määrässä ollut meillä samansuuntaista, mutta onko meillä nähtävissä sama ilmiö kuin USA:ssa eli nuorten naismotoristien esiinmarssi, se kaipaisi tilastollista vahvistusta.