Asetukseen lisätyt uudet säännöt löytyvät täältä. Lähde allaolevaan sisältöön on Finnbikersin keskustelufoorumi.

Uusia sääntöjä sovelletaan L3e-, L4e- ja L5e-luokkien ajoneuvoihin, kansankielellä piikkistä suurempiin kaksipyöräisiin ja sivuvaunulla varustettuihin motskareihin sekä trikeihin. Asetustasolla säädetään pakokaasupäästöistä ja metelistä.

Päästövaatimus on sama kuin sellaisilla sarjavalmisteisilla pyörillä, joissa ei vielä vaadittu katalysaattoria. Meluvaatimus yli 175 cc pyörillä on 103 dB(A) paikallaan mitattuna, mikä on sama arvo kuin 1991 tai uudempien muutoskatsastuksessa. Käytännössä tämä merkitsee, että kohtuullisella vaivannäöllä näistä vaatimuksista selviää kunnialla läpi. Pienempien moottoripyörien osalta myös meluvaatimukset ovat alhaisemmat.

Omavalmisterakennukselle on myös sekä määrällinen että laadullinen rajoitus. Määrällinen rajoitus on 150 kpl vuodessa. Valmistenumerot antaa TraFi sitä mukaa kuin niitä haetaan.

Laadullinen rajoitus tarkoittaa sitä, että "yksilöllisesti valmistettu L3e-, L4e- ja L5e-luokan ajoneuvo, jonka osista osa on yksilöllisesti valmistettuja tai sarjavalmisteisista osista merkittävässä määrin muutettuja ja jonka osista enintään 50 prosenttia on peräisin samasta sarjavalmisteisesta ajoneuvomallista."

Lyhyesti kommentoituna tämä tarkoittaaa sitä, että omavalmistepyörän tittelin saadakseen, osan osista on oltava yksilöllisesti valmistettuja tai merkittävästi muutettuja.

Asetus tulee voimaan perjantaina 1.1.2016, mutta se ei vielä ratkaise valaisin-, taustapeili- yms vaatimuksia. Ne säädetään puolestaan Trafin määräyksellä, samoin pakokaasupäästövaatimuksen osoittamistapa.

MMAF:llä on jo valmiina esitys uudeksi Trafin määräykseksi, mutta sen yksityiskohtia hiotaan vasta ensi vuoden puolella.