FEMA:n mukaan Euroopan parlamentti päätti 20.1., että moottoripyöräasut ovat suojavarusteita, joiden pitää täyttää eurooppalaiset standardit. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että muutaman vuoden sisällä kaikkien Euroopassa myytävien ajoasujen ja niiden osien täytyy täyttää saman turvastandardin vaatimukset, eli taata minimimäärä suojaa hankautumista tai iskua vastaan.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kuljettajien olisi pakko käyttää ainoastaan hyväksyttyjä varusteita. Lainsäädäntö koskee hyväksyttyjen varusteiden myyntiä eikä pukeutumista.

Tähän asti ainoastaan ajohansikkaat, saappaat ja törmäyssuojat on nähty suojaaviksi varusteiksi, joiden pitää täyttää tietyt standardit. Kypärät ja visiirit ovat tämän tarkastelun ulkopuolella, niitä koskee UN ECE -säädös numero 22. Uudet säännöt toteavat, että kaikkia ajopuvun osia pidetään nyt suojaavina henkilökohtaisina välineinä ja niiden on täytettävä lainsäädännön vaatimukset.

Milloin voimaan?

Kuten ajosaappaissa ja -hansikkaissakin jo nykyään, niin asujen sisäpuolella tulee olla lappunen, joka todistaa, että asu vastaa vaadittavia standardeja sekä sitä, minkä tasoisen suojan se antaa. Lisäksi ostajalle pitää olla tietoa asun huollosta, säilytyksestä ja käytöstä.

Tarkat standardit ja aikataulut asetusten voimaantulossa eivät vielä ole tiedossa. Koska kyse on EU-päätöksenteosta, voimaantulo voi viedä joitakin vuosia.

FEMA:n pääsihteeri Dolf Willinger kommentoi asiaa seuraavasti: "Kun kaikki moottoripyöräajoasut ovat standardienmukaisia, tiedät, millaista suojauksen tasoa voit odottaa. Tämä on sellaista kuluttajan suojelua, jota meillä ei vielä ole. Tietysti uusien standardien pitää kohdata kuljettajien tarpeet, mutta sillä tiedolla, mitä meillä asiasta tällä hetkellä on, minulla on täysi luottamus siihen, että näin tulee olemaan. Niin kauan kuin Euroopan viranomaiset eivät käytä näitä standardeja pakottaakseen kuljettajia pukeutumaan vain hyväksyttyihin ajoasuihin, kuten näyttää olevan, ajoasujen standardoiminen on hyvä asia moottoripyöräilijöille."

Lisätietoja FEMA:n sivuilta.