Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä on laskenut lähes viidenneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Loukkaantuneiden määrä on laskenut lähes kolmanneksella.

Turvallisuustilanne on parantunut pitkällä aikavälillä, vaikka viime vuoden aikana moottoripyörällä kulkeneiden liikennekuolemat ovat hieman olleet kasvussa. Ennakkotietojen mukaan viime vuonna tieliikenteessä menehtyi 20 motoristia. Loukkaantuneita oli 490.

Suomessa liikenteessä kuolleiden moottoripyöräilijöiden määrä on - onneksi - jo sen verran pieni, että pienetkin muutokset näyttävät prosentuaalisesti isoilta. Jokainen liikennekuolema on tietysti turha, joten asiaa ei ole syytä vähätellä.

– Moottoripyöräkanta on käytännössä kasvanut koko ajan yhdeksänkymmentäluvun lopusta lähtien. Samanaikaisesti moottoripyöräilijöiden turvallisuus on parantunut. Omat valinnat ovat tärkeä osa motoristin turvallisuutta ja omaa liikenneturvallisuutta voi turvallisilla valinnoilla aina kehittää. Riippumatta siitä, kuinka taitava tai kokenut kuljettaja kokee olevansa, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo toteaa.

Motoristien onnettomuudet ja kuolleisuus pähkinänkuoressa 2015.

Motoristien onnettomuudet ja kuolleisuus pähkinänkuoressa 2015.

Ylinopeuksia ja kaahausta kaarteissa

Liikenneturvan ja Suomen Motoristit ry:n (SMOTO) tekemässä, moottoripyöräharrastajille suunnatussa kyselyssä neljä viidestä motoristista kertoi ajaneensa kaarteeseen niin suurella nopeudella, että tiellä pysyminen on ollut vaikeaa. Lähes jokainen tunnusti myös, että nopeusrajoitusta maantiellä on joskus tullut rikottua.

– Vakavat moottoripyöräonnettomuudet ovat edelleen pääosin yksittäisonnettomuuksia ja ne tapahtuvat miehille. Turha riskinotto ja tilanteeseen sopimaton nopeus näkyy edelleen onnettomuuksien taustalla, Vuoristo kertoo.

Viimeisen kolmen vuoden aikana seitsemän kymmenestä kuoleman vaatineesta ja puolet loukkaantumiseen johtaneesta onnettomuudesta on tapahtunut taajaman ulkopuolella. Iso osa näistä onnettomuuksista oli ulosajoja. Kaikista moottoripyörällä kuolleista joka viides ja loukkaantuneista 42 prosenttia oli 15–24-vuotiaita.

Vakavasti loukkaantuneiden määrä on virallisissa onnettomuustilastoissa nyt ensimmäistä kertaa. Vuonna 2014 vakavasti loukkaantuneita moottoripyöräilijöitä oli yhteensä 75.

Liikenneturvan ja SMOTO ry:n kysely toteutettiin verkossa alkuvuonna 2015. Kyselyyn vastasi 2714 moottoripyöräharrastajaa

Motoristien kuolleisuuden ja loukkaantumisten kehitys 2006-2015.

Motoristien kuolleisuuden ja loukkaantumisten kehitys 2006-2015.

Moottoripyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Kaikista tieliikenteessä menehtyneistä ja loukkaantuneista kahdeksan prosenttia oli moottoripyöräilijöitä. Miehiä menehtyneistä oli 94 prosenttia ja loukkaantuneista 88 prosenttia. Taajamien ulkopuolella tapahtui 71 prosenttia kuolemista ja puolet loukkaantumisista. Uhreista lähes puolet menehtyi ulosajoissa ja lähes joka viides kohtaamisonnettomuuksissa.

Loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui ulosajoissa ja joka viides samojen ajosuuntien onnettomuuksissa. Taajamissa tapahtui jopa 29 prosenttia kuolemista ja puolet loukkaantumisista.

Kuolemantapauksista kolmannes oli kohtaamisonnettomuuksia ja joka viides risteävien ajosuuntien onnettomuus. Loukkaantumisista joka neljäs oli risteävien ajosuuntien onnettomuus ja joka neljäs samojen ajosuuntien onnettomuus.