Suomalaisista liikenneonnettomuudessa kuolleista motoristeista vuosina 2009-2012 oli Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoriston mukaan noin joka viides moottoripyöräilijä alkoholin vaikutuksen alaisena. Luku on Yhdysvalloissa kuitenkin paljon pahempi, 27 prosenttia. USA:n tilasto vuodelta 2012 pohjautuu NHTSA:n, sikäläisen liikenneministeriön lukuihin. Henkilömääräiset luvut ovat USA:ssa todella paljon suurempia.

– Suomessa motoristien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on vuosittain niin pieni, että laskemme kuolinsyyryhmät useamman vuoden tilastojen pohjalta. Muuten vuotuinen vaihtelu eri kuolisyiden välillä voi olla suuri, ja joku kuolinsyy saa liikaa painoarvoa muihin verrattuna, Vuoristo uskoo.

Liikenneturvan kuolinsyyluokittelu

Suomessa vuonna vuosien 2005-2008 mukaan laskettu motoristien kuolinonnettomuuksien suurin syy oli suistuminen vauhdilla, jonka osuus oli 25 prosenttia. Seuraavaksi suurin ryhmä oli alkoholin vaikuksen alaisena noin 24 prosenttia, olleiden jälkeen 'moottoripyöräilijä toimii oikein tai aito vahinko' -tyyppiset onnettomuudet 22 prosenttia. Sen jälkeen tulee keuliminen/kaahaus/koheltaminen 15 prosenttia ja poikkeaminen tieliikenteen rytmistä 13 prosenttia. Vuoden 2009-2012 tilasto ei ole näiltä osin vielä kokonaisuudessaan valmis.

Kuolinsyyryhmittely on Liikenneturvan oma, ja kuvaa sinänsä hyvin eri ryhmiä. Vuoristo kertoo jaottelun syyksi halun laittaa uusiksi ajattelun kuolinonnettomuuksien taustalla.

– Helposti uskotaan, että motoristin yleisin kuolinsyy on kolmion takaa rynnivä autoilija. Varovasti ajaville se voikin olla suurin riski. 

Vuosina 2009-2012 kuoli 85 motoristia liikenneonnettomuuksissa. Näistä 18 eli noin 21 prosenttia oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Heistä 12 oli käyttänyt pelkkää alkoholia. Huumaus- tai lääkeaineita käyttäneitä oli neljä sekä alkoholia sekä lääke- ja huumausaineita käyttäneitä kaksi. 

– Muiden kuin pelkkää alkoholia nauttineiden määrä näyttää olevat kasvussa.

Yhdysvalloissa luvut toista suuruusluokkaa

Yhdysvaltain liikenneviraston NHTSA:n mukaan motoristeilla oli kaikista kuljettajaryhmistä suurin osuus alkoholin vaikutuksena ajaneista. Sikäläisittäin se tarkoitti sitä, että 1390:llä kuljettajalla oli alkoholia veressään kuolinhetkellä. Kaikkiaan mp-onnettomuuksissa kuoli yli 5000 moottoripyörän kuljettajaa vuonna 2012. 

Yhdysvalloissa suunta on prosentuaalisesti parempaan päin, sillä vertailuvuonna 2003 moottoripyöräilijöitä kuoli liikenneonnettomuuksissa kaikkiaan 3800, joista 29 prosenttia oli alkoholin vaikutuksen alaisena. Koska liikenneonnettomuuksissa kuolleitten motoristien määrä oli kasvanut, myös alkoholia käyttäneiden todellinen määrä kasvoi vuoden 2003 1106:sta vuoden 2012 1390:een.