FEMA:n, Federation of European Motorcyclists’ Associationsin eli Euroopan motoristijärjestöjen liiton viestintäpäällikkö Wim Wenders pitää ajatusta sinänsä hyväksyttävänä, mutta näkee ongelmaksi sen, että estetystä aikeesta lähtee tieto poliisille.

– Tämän jälkeen olisi riski joutua erityistarkkailuun, Wenders epäilee.

EU:n suunnittelema lakiuudistus tarkoittaisi käytännössä sitä, että kuljettajan kypärän elektroniikka lukittaisiin Bluetoothin avulla pyörän elektroniikkaan, ja että pyörää ei saisi käyntiin silloinkaan, jos kuljettaja yrittäisi matkaan kypärättä tai toisella kypärällä varustettuna. Samalla kypärä-pyöräyhteys toimisi eräänlaisena varaslukkona, koska se estäisi liittämättömän kuljettajan ajamisen sillä.

Ratkaisu ei kuitenkaan kuulosta ongelmattomalta.

– Ensinnäkin aikataulu. EU:n suunnitelman mukaan järjestelmien pitäisi olla käytössä viimeistään jo 2020, mikä asettaa omat haasteensa moottoripyörienkin valmistajille. Lukitus- ja signaalinsiirtoratkaisu pitää standardoida ja kypäränvalmistajatkin joutuvat ottamaan asian huomioon. Ratkaisu nostaa myös sekä pyörien että kypäröiden hintoja.

Lisäksi se saa käyttäjät eriarvoiseen asemaan. Ennen vuotta 2020 valmistettujen pyörien kuljettajat olisivat käytännössä täysin vapaita alkolukosta, kun taas uudempien pyörien kuljettajat olisi sidottu niihin, Wenders pohtii.

Lakiuudistus merkitsisi myös sitä, että kaikki moottoripyöränkuljettajat joutuisivat käyttämään umpi- eli integraalikypärää, että kypärän sensorit saavat riittävän hengitysilmapitoisen näytteen analysoitavikseen.

FEMA ottaa kantaa asiaan tarkemmin lähipäivinä. Lisää asiasta FEMA:n kotisivuilla.