Harley-Davidsonin ensimmäisen neljänneksen laimennettu tulos per osake kasvoi 7,1 % 1,36 dollariin verrattuna vuotta aiempaan 1,27 dollariin. Nettotulos oli 250,5 miljoonaa dollaria ja konsolidoitu liikevaihto 1,75 miljardia dollaria. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 1,67 miljardia dollaria ja 269,9 miljoonaa dollaria. Toisin sanoen nettotulos pieneni noin 19,4 miljoonaa dollaria.

– Olen tyytyväinen siihen, miten ensimmäisen neljänneksen tulos kuvastaa sitä edistystä, mitä me olemme tekemässä sekä kasvattamalla kysyntää että parantamalla suorituskykyämme kovassa kilpailuympäristössä, H-D:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Matt Levatich toteaa Harley-Davisonin tiedotteessa.

Harley-Davidsonin moottoripyörien myynti kasvoi maailmanlaajuisesti 1,4 prosenttia, ja sitä veti 4,5 % kasvanut kansainvälinen myynti. Myynti USA:ssa laski hieman vuodentakaiseen, mutta yritys kertoo, että myynti on parantunut aiempiin vuosivartteihin verrattuna.

Myynti veti kansainvälisesti kiitos markkinoinnin ja uusien tuotteiden esittelemiseen käytettyjen investointien.

Vuonna 2016 yritys kasvattaa edelleen markkinointi- ja tuotekehityspanostuksiaan parantaakseen tuotteidensa kysyntää. Investointeja kasvatetaan neljällä alueella: tuote- ja bränditietoudessa, kasvatetaan uutta kuljettajuutta USA:ssa sekä kasvatetaan ja laajennetaan brändin sopivuutta sekä kiihdytetään uusien tuotteiden julkistusrytmiä ja vaikuttavuutta.

– Kasvaneet investoinnit markkinointiin ja uusien tuotteiden kehittämiseen alkavat toimia ja voimme odottaa jatkuvaa edistystä neljällä fokusalueellamme, Levatich sanoo.

Myynti 

Eniten Harrikoita myytiin sen kotimarkkina-alueella USA:ssa 35 326 kappaletta, missä on vain puolen prosentin pudotus aiemmin myytyyn 35 488 pyörän myyntiin. Toiseksi suurin markkina-alue on EMEA-alue, jossa kasvua oli peräti 8,8 %. Myytyjä pyöriä oli 10 210 kappaletta. Kolmanneksi eniten pyöriä myytiin Aasian-Tyynenmeren alueella, 7566 kappaletta, jossa kasvua 6,6 %.

Aasiassa Harrikoita myytiin enemmän kuin koskaan ennen.

USA:n myynnin laskun syyksi H-D nimeää sen, että kilpailijat jatkoivat hintojensa laskemista sekä jatkuneen heikkouden niillä maantieteellisillä alueilla maassa, jotka ovat riippuvaisia öljyteollisuudesta. Merkin osuus Yhdysvaltain markkinoista oli päättyneellä neljänneksellä 50,9 %.

Jakson aikana ryhdyttiin toimittamaan kahta uutta kruiserimallia, Low Rider S:ää ja CVO Pro Street Breakoutia.

Myös uusi markkinointikampanja lanseerattiin maaliskuussa.

Osana strategiaansa H-D jatkaa pyrkimystä saada uusia kuljettajia moottoripyöräilyn pariin samalla laajentamalla brändiään yhä nuorempi kuljettajakunta tähtäimessään.

Loppuvuosi

H-D uskoo edelleen toimittavansa vuoden 2016 mittaan 269 000 - 274 000 moottoripyörää asiakkailleen vuonna 2016, missä on noin 1-3 prosentin kasvu viimevuotiseen verrattuna.

Vuoden 2016 toisella kvartaalilla yritys odottaa toimittavansa 82 500 - 87 500 moottoripyörää verrattuna viime vuoden vastaavalla jaksolla toimitettuun 85 172 pyörään.

On mielenkiintoista nähdä, miten pörssi ja analyytikot reagoivat H-D:n osavuosikatsaukseen. Yrityksen oma ennuste ensi vartilla myytävien pyörien määrästä osuu saman verran molemmille puolille viime vuonna myytyjen pyörien määrää, joten kasvu ei sen mukaan ole välttämättä mahdollista tai jos, niin ainakin se on niukkaa.

Aiheesta aiemmin sivuillamme: Harley-Davidson ongelmissa, osakekurssille povataan jatkuvaa laskua?