Maratonia koordinoi Euroopan liikennepoliisiverkosto TISPOL, ja siihen osallistuu yli 20 Euroopan maata. Konsepti on Saksan poliisin kehittämä, ja näin laajana se on käytössä vasta toista kertaa.

Valvonta toteutetaan sekä poliisien suorittamana että automaattivalvonnantana ja sitä kohdennetaan kaikkein riskialteimmille teille.

Nopeus tappaa

Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) mukaan sopimaton nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopalaisilla teillä. Nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista, mikä vastaa arviona pääosin myös Suomen tilannetta.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien raportin (VALT -vuosiraportti 2014) mukaan ajonopeuteen (muun muassa ylinopeus, liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon ja ajoneuvoon nähden) liittyviä riskitekijöitä oli mukana 42 prosentissa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.

Valvonta panee pohtimaan omaa ajokäyttäytymistä

- Valvonnalla toivotaan olevan vaikutusta siihen, että tienkäyttäjät pohtisivat omaa ajokäyttäytymistään ja myös nopeusrajoitusten noudattamisen merkitystä omalle ja muiden tienkäyttäjien turvalliselle liikkumiselle, poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta sanoo.

Valvonta toteutetaan yhteistyössä Suomen poliisin ja Viron rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteistyösopimuksen mukaisesti virkamiesvaihtona. Virkamiesvaihdossa olevat osallistuvat alueillaan liikenneturvallisuusviestinnän toteuttamiseen ja toimivat kaikkien poliisilaitosten valvonnan yhteyshenkilöinä. Suomessa virkamiesvaihto toteutetaan Hämeen ja Itä-Suomen poliisilaitoksissa.