Tutkija Vanessa Beanland kollegoineen selvitti Monash Universityssä Australiassa, miten harvan esiintymisen (low-prevalence) efekti vaikuttaa onnettomuuksien todennäköisyyteen.

Yleensä tällaista alhaisen yleisyyden vaikutusta on tutkittu siinä yhteydessä, kun on pyritty selvittämään henkilön kykyä havainnoida staattisten kuten lentokentän matkatavaraläpivalaisun kuvia. Beanlandin tutkimustiimi lähestyi ensimmäisinä ongelmaa miten se vaikuttaa ihmisten kykyyn turvallisesti suorittaa dynaamisia tehtäviä kuten ajamista autolla.

Bussien ja moottoripyörien etsimistä liikenteestä

Tutkimuksessa käytettiin ajosimulaattoria, ja siihen osallistui 40 kuljettajaa, joiden avulla tutkittiin onko kuljettajille helpompaa huomata ja reagoida tietyn tyyppisiin ajoneuvoihin, kun ne ilmestyvät näkyviin useammin ympäröivässä liikenteessä. Kuljettajien piti havainnoida kahdenlaisia ajoneuvoja: busseja ja moottoripyöriä. Tutkijat muuttelivat sitä, miten tiheään nämä ajoneuvot ilmestyivät mukaan liikenteeseen.

Puolet kuljettajista oli ryhmässä, jossa moottoripyöriä esiintyi tihään ja busseja harvakseen ja puolet taas päinvastaisesa ryhmässä.

Useammin esiintyvät ajoneuvot herättivät enemmän huomiota

Vaikka osanottajat oli erityisesti ohjeistettu havainnoimaan moottoripyöriä ja busseja, tutkijat huomasivat, että huomio kiinnittyi helpommin niihin ajoneuvoihin, jotka esiintyivät ueammin simuloidun ajon aikana. Tämä puolestaan vaikutti myös nopeuteen, millä kuljettajavat pystyivät havaitsemaan harvemmin esiintyvät kohteet. Simuloidussa testissä, jossa moottoripyörät olivat tiheämmin näkyvillä, auton kuljettajat kykenivät havaitsemaan motoristin 51 metriä kauempaa kuin siinä testin osassa, jossa motoristit näkyivät harvemmin.

Käytännössä 60 kilometrin tuntinopeudella kuljettajalla olisi ollut kolme sekuntia enemmän aikaa reagoida motoristin tekmisiin. Vastaavasti samassa nopeudessa autonkuljettajilla olisi ollut 4,4 sekuntia enemmän aikaa reagoida huomattuaan bussin.

Motoristien yleistyminen vähentää onnettomuusalttiutta

Tutkimuksen tulokset osoittavat selkeästi, että autonkuljettajien kyvyttömyys nähdä mottoripyöräilijöitä johtuu osittain siitä, että heitä on liikenteessä niin vähän. Ja kun motoristeja on vähän, autoilijat eivät pyri havainnoimaan heitä. Tutkimuksen johtopäätös onkin, että kasvattamalla havainnoitavan kohteen yleisyyttä, voidaan kohteen havaittavuutta tehokkaasti parantaa huomattavuutta ainkin väliaikaisesti.  

'Kuljettajilla on suurempia vaikeuksia havaita ajoneuvoja ja uhkia, jotka ovat harvinaisia verrattuna kohteisiin, joita he näkevät usein', Beanland toteaa. ja uskoo myös, että kyky täsmällisesti suorittaa näköhavaintoja on olennainen turvallisen ajon ja onnettomuuksia estävän ajotavan edellytys.