Ilkan haastattelema EP:n ely-keskuksen Veijo Rajamäki kertoo, että kyse on liikenneturvallisuudesta, henkilöillä on oltava asianmukaiset asusteet ja tieturvakurssit käytynä.

– Jos pääurakoitsija solmii aliurakoita, ely-keskus seuraa myös näiden tahojen ja työntekijöiden edellytyksiä työhön sekä perehdytystä tienpitoon. Myös kaluston asianmukaisuuden tarkastus täytyy tehdä ennen töihin ryhtymistä, ja kalustossa pitää olla säädösten mukaiset varoitusvilkut muiden tienkäyttäjien huomion kiinnittämiseksi.

Rajamäen mielestä myös yksityisten käyttämät sorat ja murskeet saattavat olla järeydeltään jotain muuta kuin väylälle saisi tuoda.

Väärin sammutettu?

Mielenkiintoista onkin seurata jutun jälkeistä keskustelua, jossa yksi keskustelijoista kiteyttää asian hienosti:

"Tiepiirin edustajat sekoittavat asiaa. Eivät isännät tietöitä harrastuksenaan pidä. He vain yrittävät pitää maantien auttavassa liikennevöitävässä kunnossa. Millään tieturvakorteilla ei asiassa ole lainkaan merkitystä. Tiepiiri on lyönyt tien hoidon laimin. Isännät eivät ole syyllistyneet mihinkään rikokseen, hätä ei lue lakia."