Lapsi ei osaa arvioida liikenteen riskejä kuten aikuinen. Siksi turvalliset koulutiet ovat ennen kaikkea aikuisten vastuulla. Liikenneturvan mukaan etenkin autoilijat voivat parantaa lasten liikenneturvallisuutta noudattamalla liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia. Autoilijoista 6% tunnustaa ajavansa ainakin joskus niin, että jalankulkijoiden liikenneturvallisuus vaarantuu.

Liikenneturvan kyselyssä pieni osa autoilijoista tunnisti oman liikennekäyttäytymisensä aiheuttamia riskejä muille liikkujille. Autoilijoista 6% tunnusti ajavansa ainakin joskus niin, että jalankulkijoiden liikenneturvallisuus vaarantuu.

Moni näistä vaaratilanteista syntyy jalankulkijan ylittäessä suojatietä. Viime vuonna suojatieonnettomuuksissa menehtyi 9 ja loukkaantui 256 ihmistä.

Suojatiellä ajoneuvon kuljettajan on kuitenkin annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Tämän säännön rikkomista piti vakavana tai erittäin vakavana rikkomuksena 75% vastaajista. Liikenneturvan edustaja oli pettynyt siitä, että vain 75 % vastaajista piti rikkomusta vakavana.

Lapsen liikenteenhavainnointikyky puutteellinen

Alakouluikäiset lapset havainnoivat liikennettä vielä puutteellisesti. Esimerkiksi auton nopeuden tai etäisyyden arviointi on vielä vaikeaa 7–8-vuotiaille. Samoin liikenteen vaaratilanteiden tunnistaminen kehittyy vasta iän myötä. Vielä 9–10-vuotiaillakin riskien havaitseminen ei ole kehittynyt aikuisen tasolle.

Lasten liikkumiselle ominaisia piirteitä ovat myös tarkkaavaisuuden herpaantuminen ja impulsiivisuus. Vielä 7–11-vuotiaatkin lapset jättävät lähestyvän liikenteen tarkistamatta liikkuessaan aikuisen seurassa. Itsenäisesti liikkuessaan 7–11-vuotiaat eivät kuitenkaan pidä itseään aikuisia osaamattomampina. Liikennekasvatuksesta on syytä huolehtia vielä koulujen alun jälkeenkin, ja jokaiselle ikäkaudelle sopivalla ja innostavalla tavalla.

Liikenneturva kampanjoi koulujen alkaessa yhdessä autoalan järjestöjen ja poliisin kanssa suojateiden turvallisuuden puolesta. Sinä teet suojatien -kampanja muistuttaa, että me jokainen teemme omilla valinnoillamme suojatiestä nimensä veroisen.

Kuljettaja, muista nämä:

  • – Noudata nopeusrajoituksia. Aja koulujen läheisyydessä tavallista rauhallisemmin.
  • – Anna tietä kävelijälle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.
  • – Lähesty liikennevaloja sellaisella nopeudella, jolla saat auton pysähtymään ilman hätäjarrutusta valojen vaihtuessa keltaiseksi.
  • – Pieni lapsi jää herkästi katveeseen. Seuraa koulujen läheisyydessä ja asuinalueilla tien reunoja ja katvealueita. Näin ehdit tekemään havainnot ajoissa.
  • – Vältä auton peruuttamista alueella, jossa on leikkiviä lapsia.