Blood Bikes Cumbria on osa kansallista verenkuljetusmoottoripyörien yhdistystä. Blood Bikes tuottaa verenkuljetuspalvelua 365 päivänä vuodessa, kun nopeasti tarvitaan verta, verinäytteitä, lääkkeitä, tai ihmiskudosta ja muuta tarvittavaa sairaaloiden ja veripankkien välillä.

Yhdistyksen tavoitteena on saada aikaan taloudellista säästöä sairaaloille, sillä normaalisti kuljetuksissa käytetään takseja. Verenkuljetuspalveluun osallistuvat moottoripyöräilijät tekevät tätä vapaaehtoistyönä, eikä kenellekään makseta siitä. Palvelun hätäkuljetuksiin käyttämät viisi moottoripyörää on varustettu hälyvärein, sinisin vilkuin ja äänihälyttimin.

Olisiko tämä edessä oleva se ensimmäinen toimintaa varten lahjoitettu pyörä.

Olisiko tämä edessä oleva se ensimmäinen toimintaa varten lahjoitettu pyörä.

Kaikki vapaaehtoiset käyvät läpi terveydenhuolto- ja turvallisuus- sekä ajokoulutuksen. Lisäksi he saavat opetusta hälytysajossa ajamisesta.

Blood Bikes Cumbrian on perustanut Bill Bertham. Hän kertoo vaimonsa olleen vakavasti sairastuneena syöpään, mutta hänet saatiin hoidettua kuntoon, ja Bertham halusi antaa omalta osaltaan jotain takaisin. Hän alkoi etsiä samanhenkisiä ihmisiä 2014 ja oli hämmästynyt, miten moni Cumbriassa ja Etelä-Skotlannissa oli halukas antamaan aikaansa toimintaan. Perustava kokous pidettiin kesäkuun alussa 2014, kun Bertham oli alkanut kysellä kiinnostuneita kuukautta aiemmin. Viikkoa myöhemmin he saivat lahjoituksena jo ensimmäisen moottoripyörän vauhdittamaan toimintaansa, Honda Paneuropean ST1100:n, paikalliselta moottoripyörien myyjältä.

Heidän ensimmäinen kontrahtinsa Pohjois-Cumbrian sairaalan kanssa alkoi sekin niin pian kuin heinäkuun ensimmäisenä 2014. Ryhmä palvelee kaikkia sairaaloita Pohjois-Cumbriassa. Nämä ovat olleet vaikuttuneita toiminnan ammattimaisesta tasosta.

Blood Bikes Cumbrian puheenjohtajaBill Bertham, 75 v, Mortonista, Carlislesta. Kuva Louise Porter.

Blood Bikes Cumbrian puheenjohtajaBill Bertham, 75 v, Mortonista, Carlislesta. Kuva Louise Porter.

Ryhmä hankkii rahoituksensa itse ja kaikki osallistuvat työhön vapaaehtoisesti ilman minkäänlaista korvausta. Koska heidän toimintansa säästää sairaaloilta tuhansia puntia vuosittain, sairaalat pystyvät käyttämään nämä rahat rahoittaakseen jotain muita palveluita.

Yhdistyksen kuljettajat luokitellaan ajotaitojensa mukaan, ja vain parhaiden annetaan ajaa yhdistyksen virallisia pyöriä. Viime vuonna yhdistys perusti erillisen elimen hoitamaan sisäistä ajokoulutusta.

Ryhmä etsii jatkuvasti uusia kuljettajia ja tietenkin myös rahoittajia toiminnalleen. Lisätietoja heidän toiminnastaan heidän kotisivuiltaan.