SMOTO otti kantaa jo marraskuussa 2015 hallituksen esitykseen moottoripyörien ja veneiden vuosittaiseksi ajoneuvoveroksi. Moottoripyörien ajoneuvovero on harrastukselle ja elinkeinoille haitallinen – myös valtiontalouden hyödyt ovat kyseenalaiset.

– Ajoneuvovero, varsinkin jos se toteutuu valtiovarainministeriön kaavaileman suuruisena eli 100-300 euroa per pyörä per vuosi on täysin kestämätön ajatus, toteaa SMOTOn asiantuntija Aki Lumiaho.

Suomessa on noin 250.000 motoristia. Motoristien ostovoima pienenee veron täytäntöönpanon myötä, joten he muuttavat kulutustottumuksiaan. Työhön, asiointiin, työmatkoihin ja harrastuksiin liittyvä ajaminen vähenee.

Kotimaiseen moottoripyöräilyyn liittyvän kulutuskysynnän pieneneminen kohdistuu ensimmäisenä moottoripyörien käytön vähenemiseen. Moottoripyörien omistajat, joilla on tätä kirjoitettaessa vielä useita rekisterissä olevia moottoripyöriä, poistavat niitä rekisteristä ja liikennekäytöstä ennen veron voimaantuloa, ja siten ajoneuvoveron ulottumattomiin. Liikenteeseen jäävät vain ne pyörät, joita tarvitaan päivittäisessä käytössä ajokaudella. Kaavailtu ajoneuvoveron kertymä jää väistämättä sille asetetuista poliittisista tavoitteista. Samassa yhteydessä tehtävän polttoaineveron korotuksen kertymä pienenee merkittävästi.

Motoristien rokottamisella laajat kerrannaisvaikutukset

Moottoripyörien ajoneuvovero lyö korville myös hallituksen työllisyystavoitteita. Kyse on motoristin, yksittäisen henkilön kulutuskäyttäytymisestä ja palveluntarjoajien ja tuotteiden valmistajien työllistämisestä. Moottoripyöräilijöiden käyttämiä ja työllisyyteen sekä valtion arvonlisäverokertymään vaikuttavia aloja ovat muun muassa autokoulut ja ajo-opetusta antavat tahot (A1-, A2- ja A-luokan ajo-oikeuden suorittaminen), moottoripyörien, lisävarusteiden ja ajo- ja turvavarusteiden valmistus, maahantuonti, huolto ja myynti, moottoripyörien talvisäilytyspalvelut, liikenne- ja vapaaehtoiset kaskovakuutukset, matkailupalvelujen kysyntä ja tarjonta mukaan lukien majoitus-, ravitsemus-, kulttuuri- ja viihdepalvelut ja -tapahtumat sekä poltto- ja voiteluaineet.

Vuotuisen, valtiovarainministeriön kommentin mukaan 100-300 euron ajoneuvoveron periminen vähentäisi moottoripyöräilijöiden ja -pyöräilyn kulutuskysyntää moninkertaisesti verrattuna kerättävän ajoneuvoveron määrään.

SMOTOn kanta on, että moottoripyörät ja moottoripyöräily on nähtävä osana liikennejärjestelmää, eikä niitä tule pitää harrastustoimintana tai verrata huviveneilyyn. Moottoripyöriä on rekisterissä noin 250.000 kpl. Näitä käytetään muun muassa koulu- ja työmatkoihin, työasioiden hoitamiseen sekä asiointi- ja vierailumatkoihin.

Moottoripyöristä kannetaan kovempaa autoveroa kuin autoista. Sen sijaan, että moottoripyörille suunnitellaan ajoneuvoveroa, pitäisi moottoripyörien autovero poistaa kokonaan tai vähimmäisvaatimuksena laskea samalle tasalle ja toteuttaa samoilla verotusperusteilla kuin autoilla.

– SMOTO tekee lähipäivinä jäsenkyselyn selvittääkseen suomalaisten motoristien ajokäyttäytymistä, ajamien kilometrien sekä omistamiensa moottoripyörien määrää sekä sitä, miten motoristit regoivat mahdolliseen veroon voidakseen ajaa motoristien etua vahvemmin keskustelussa valtiovallan kanssa, SMOTO:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen toteaa.

SMOTO - Suomen Motoristit ry on suomalaisten moottoripyöräilijöiden ja järjestöjen valtakunnallinen edunvalvoja.