– SMOTO vaatii, että moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelusta luovutaan. Vero voi tuottaa valtiolle vain vähäiset tulot ja nettomääräisesti verotulot moottoripyöräilystä voivat jopa vähentyä. Verolla olisi merkittävät haittavaikutukset moottoripyöräilyyn liittyvälle kaupankäynnille, elinkeinoille ja työllisyydelle, todetaan Suomen Motoristien tiedotteessa.

SMOTOn perusteet verosta luopumiselle vaikuttavat päteviltä, lisäksi työllisyyden vähentäminen verotuksellisin keinoin kuulostaa erikoiselta. Alla lista motoristien edunvalvojan perusteista. Pahinta on tietenkin nykytilanteessa riski jopa satojen työpaikkojen häviämisestä. Moottoripyöräala on muutenkin olut kovassa kurimuksessa. 

Kuten SMOTOn kannanotossa kokonaisuudessaan todetaan, moottoripyörien myyntiluvut ovat muutenkin olleet viime vuosina poikkeuksellisen alhaalla. Kun 2007-2008 myytiin Suomessa yli 10 000 moottoripyörää, niin tämän vuoden arvio jää reilusti alle 3000 kappaleen. 

Moottoripyöristä maksetaan muutenkin korkeampaa autoveroa kuin autoista, ja verotuksen uudistuksen myötä autoveroa lasketaan edelleen ja samalla mp:n verotus pidetään muuten entisellään, mutta päälle olisi tulossa vielä ajoneuvovero. 

Lisäksi moottoripyöräkorttiuudistus kurittaa uusia nuoria kuljettajia. Korttikustannukset ovat monivaiheisuuden vuoksi todella korkeat.

SMOTOn perusteet 

- Ajoneuvoverolain veroperusteiden mukaan laskettu moottoripyörien ajoneuvoveron verokertymä olisi enintään 13 milj. euroa vuodessa. Veron käyttäytymisvaikutukset kuitenkin supistaisivat verokertymää nopeasti.

- Moottoripyörien ajoneuvoveron välittömät kustannusvaikutukset (veron määrä, rekisteri-ilmoitukset ja vakuutusmaksujen kallistuminen) johtaisivat kulutuskysynnän supistumiseen niin, että alan kaupankäynnistä poistuisi vuosittain lähes 30 milj. euron suuruinen summa ja sen seurauksena menetettäisiin lähes 100 työpaikkaa.

- Moottoripyörien ajoneuvovero johtaisi pidemmällä aikavälillä moottoripyöräilyn suosion vähenemisen myötä moottoripyöräkaupan (uudet ja käytetyt ajoneuvot, huoltopalvelut, varusteet ja tarvikkeet) supistumiseen mahdollisesti niin, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva toimiala menettäisi lopulta kaiken kaikkiaan sadan miljoonan euron liikevaihdon ja sen myötä useita satoja työpaikkoja.

- Kaupankäynnin supistumisen vuoksi valtio menettäisi uusien moottoripyörien myynnistä kerättäviä auto- ja arvonlisäverotuloja, käytettyinä maahantuoduista moottoripyöristä kerättäviä autoverotuloja, huolto-, varaosa-, varuste- ja tarvikekaupan arvonlisäverotuloja sekä työllisten ansiotuloveroja. Odotettavissa olevan myynnin supistumisen myötä verotulojen vähenemä olisi vähintään useita miljoonia euroja ja mahdollisesti kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Veron fiskaalinen nettovaikutus voi olla negatiivinen.

- Moottoripyörien ajoneuvovero heikentäisi liikenneturvallisuutta ja hidastaisi ympäristötavoitteiden toteutumista moottoripyöräkannan uudistumisen hidastuessa.

Minimivaatimukset veron toteutuessa 

Veron toteutuessa SMOTO esittää myös vähimmäisvaatimuksia, jotka on otettava huomioon, että alan elinvoimaisuus voisi edes jotenkuten säilyä.

Mikäli moottoripyörien ajoneuvoveron valmistelua jatketaan, Suomen Motoristit ry vaatii, että:

- Veron ominaispiirteet määritetään moottoripyöräilyn jatkuvuutta ja elinkeinoja mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla.

- Lisäksi vero tulee kytkeä oikeudenmukaisesti ajoneuvoveron perusveron veroperusteisiin, eli ajoneuvon ominaispäästöihin ja päiväkohtaiseen veron maksuun; muut veroperusteet olisivat summittaisia ja syrjiviä suhteessa henkilö- ja pakettiautojen käyttäjiin.

- Yli 30 vuotta vanhat moottoripyörät ja kevytmoottoripyörät on vapautettava verosta.

- Haittavaikutusten minimoimiseksi moottoripyörien autoveroa tulee alentaa tai se pitää poistaa kokonaan.

Suomen Motoristit ry (SMOTO) on vuonna 1989 perustettu suomalaisten motoristien, moottoripyöräkerhojen ja järjestöjen yhteenliittymä ja yhteistyöelin, joka valvoo ja edistää suomalaisten motoristien etuja.

SMOTOon kuuluu jäsenkerhojen kautta ja henkilöjäseninä noin 17 000 motoristia.