Käytännössä talvinopeusrajoitukset tarkoittavat sitä, että moottoriteillä suurin sallittu ajonopeus alennetaan 100 kilometriin tunnissa ja valtaosalla maanteistä 80 kilometriin tunnissa. Nopeusrajoituksia alennetaan yhteensä noin 8200 tiekilometrillä.

Nopeusrajoitusten muutoksissa on myös poikkeuksia. Osalla maanteistä säilyy sadan kilometrin nopeusrajoitus, esimerkiksi jos maantie on vähäliikenteinen tai sen ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Lisäksi yksittäisillä tieosuuksilla nopeusrajoitus pudotetaan talveksi 80:sta 70 tai 60 kilometriin tunnissa. Alemman nopeusrajoituksen syynä voi olla muun muassa tien huono kunto, tienvarsiasutus tai runsas raskaan liikenteen määrä, kerrotaan Liikenneturvan tiedotteessa.

Takaisin kesänopeuksiin siirrytään keliolosuhteiden salliessa tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa. Vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoritiejaksoilla voidaan jo maaliskuun alusta lähtien käyttää 120 kilometrin rajoitusta hyvissä sää- ja keliolosuhteissa.

Tiedotteessa muistutetaan myös, että tieolosuhteet kannattaa huomioida ja käyttää niihin soveltuvaa oikeaa tilannenopeutta. Huonoilla keleillä nopeutta kannattaa alentaa.

Samalla todetaan, että pimeys vaikuttaa ajamiseen sekä se, että liukkailla keleillä turvaväliä kannattaa pidentää entisestään.