Uutisoimme Motorcycle Safety Foundationin, MSF:n suurtutkimuksesta jo yli kaksi vuotta sitten ensimmäisen kerran, ja olemme mielenkiinnolla odottaneet tutkimuksen tuloksia ja vaikutuksia turvallisuuskeskusteluun. Sekä itse tutkimusraportti että siitä tehty kalvosarja ovat julkisesti saatavilla, linkit niihin jutun lopussa.

MSF ja sen yhteistyökumppanit aloittivat yhteistyön Virginian teknillisen kuljetusinstituutin, VTTI:n kanssa jo vuonna 2010 tehdäkseen tämän maailman ensimmäisen suuren mittakaavan naturalistisen moottoripyörällä ajamisen tutkimuksen. Hanke aloitettiin keräämällä dataa niistä instrumenteistä, jotka oli asennettu tutkimukseen osallistuneiden motoristien moottoripyöriin.

Analyysi paljasti 17 avaintekijää, joiden huomioiminen saattaa auttaa parantamaan motoristien liikenneturvallisuutta. Tulokset esiteltiin Kölnissä 11:ssä kansainvälisessä moottoripyöräkonferenssissä Kölnissä Saksassa 4. lokakuuta.

Naturalistinen tutkimus poikkeaa perinteisestä tavasta, jossa koehenkilöt osallistuvat laboratorio-olosuhteissa tehtyyn tutkimukseen tai jossa kuljettajien pitää ensin ajaa kolari, jonka jälkeen selvitetään, mistä onnettomuus johtui.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun jatkuvaa ajodataa on kerätty motoristeilta, kertoo Virginia Tech Transportation Instituutin (VTTI) moottoripyörätutkimusryhmän johtaja Shane McLaughlin. – Lähestymistapana on identifioida riskitekijöitä sellaisella yksityiskohtien tasolla, että moottoripyöräilijät voivat parantaa omaa turvallisuuttaan.

Kohteena aiemmin tavoittamaton tutkimusaineisto

Tutkimuksen toimeksiantaja ja maksaja on MSF, ja nelivuotisen MSF 100 Motorcyclists Naturalistic -tutkimuksen aikana dataa on kerätty tutkimukseen osallistuneiden moottoripyöräilijöiden omiin pyöriin laitetuista instrumenteistä. Pyörillä on ajettu normaalisti kuten aina muulloinkin. Mittakennot ja kamerat ovat tallentaneet motoristien ohjausta, kiihdytystä, jarruttamista ja kallistelua samoin kuin moottoripyörän liikkeitä, ajo-olosuhteita sekä ympäröivän liikenteen tapahtumia.

Tutkimuksen tavoitteena oli tallentaa kokonaisvaltaisesti tosiaikaista rutiininomaista ajamista, joka todennäköisesti sisältäisi läheltä piti -tilanteita, tapahtumia ennen onnettomuutta sekä varsinaista onnettomuusdataa, jotka ovat aiemmin olleet saavuttamattomissa. Tutkijat ovat vahvistaneet, että moottoripyörien omistajat tottuivat nopeasti asennettuihin laitteistoihin, ja ajoivat normaalisti, kiinnittämättä huomiota laitteistoihin tai siihen, että heidän tekemistään tarkkailtiin.

Motorcycle Safety Foundationin, MSF:n logo.

Motorcycle Safety Foundationin, MSF:n logo.

Paljon kilometrejä

Seurannan aikana tallennettiin noin 30 000 ajomatkaa, jotka edustivat yli 9300 ajotuntia ja noin 590 000 ajokilometriä. Tutkimusjoukkoon kuului useita kuljettajia, jotka ajoivat keskimäärin 145 päivänä vuodessa ja harvoja, jotka ajoivat vuodessa keskimäärin 30 päivänä tai sen alle. Tutkimukseen osallistuneiden kuljettajien ikähaarukka oli 21 ja 80 välillä. Motoristeista 78 oli miehiä ja naisia puolestaan 22.

Nelivuotisen tutkimuksen aikana tapahtui 30 törmäystä / onnettomuutta. 17 näistä oli alhaisella nopeudella tai paikallaan kaatumisia. 19 onnettomuudessa, mukaan lukien osa paikallaan kaatumisista, sekä kuljettaja että pyörä joutuivat maanpintaan asti. Viidessä näistä tapauksista kuljettaja tarvitsi ensiapua, mutta mitään vakavia vammoja ei raportoitu

17 tekijän vaikutukset onnettomuusriskiin

Näitten tapahtumien sekä 122 läheltä piti -tilanteen arviointi paljasti 12 tekijää, jotka kasvattivat onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen joutumisen riskiä sekä viisi tekijää, jotka pienensivät sitä.

Esimerkiksi onnettomuuteen tai läheltä piti -tilanteeseen joutumisen riski on risteyksissä - risteystyypistä riippuen - 2,9 - 41 kertaa suurempi kuin risteyksettömällä suoralla tiellä tai moottoritiellä ajettaessa. Jopa liikennevaloilla ohjatussa risteyksessä riski on 2,9 kertainen.

Aggressiivinen ajaminen kasvattaa riskin miltei 18-kertaiseksi.

Kuljettajan ajokäytöksen eri osa-alueet saattavat kasvattaa riskin jopa 30-kertaiseksi. Jo osaamattomuus ja tietämättömyys nostavat sen yli yhdeksänkertaiseksi.

Toisaalta matkustaja takaistuimella pienentää riskiä miltei kahdella kolmasosalla.

Lisäksi mielenkiintoinen havainto oli se, että asutussa ympäristössä tai kaupunkiympäristössä ajaminen poikkeuksetta pienensi onnettomuusriskiä merkittävästi verrattuna avoimeen tiehen tai vastaavaan, jossa ei ole asutusta ympäristössä. Syynä on ilmeisesti se, että kaupunkiolosuhteissa kuljettaja on tarkkaavaisempi verrattuna tyhjään tiehen ja viimemainituissa nopeudet voivat olla korkeammat.

Hyötyä jatkossakin

– Tämä työn tuloksena on jo alettu tunnistaa niitä tekijöitä, joita moottoripyöräilijät, MSFn koulutussuunnittelijat, ammattimaiset ajokouluttajat sekä hallituksen toimijat voivat ottaa huomioon parantaakseen liikenneturvallisuutta, MSF:n puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Tim Buche toteaa.

Tutkimustulokset ovat jo tuottaneet yksityiskohtaista ohjeistusta niihin riskitekijöihin, joihin pyritään valmentamaan koulutusohjelmissa. Lisäksi tutkimus on tuottanut valtavan tietokannan luonnollisesta ajamisesta, jonka sisältöä voidaan käyttää vuosia onnettomuuksien ja läheltä piti -tilanteiden mekanismien selvittämiseen. 

Tutkimusten yhteydessä on myös kehitetty tämäntyyppisessä tutkimuksessä käytettävää termistöä, jota voidaan hyödyntää vastaavissa tulevissa tutkimuksissa.

Tutkimuksessa mukana olleet motoristit ovat olleet Yhdysvaltain neljästä eri osavaltiosta, jotta on saatu riittävää muuntelua ajo- ja sääolosuhteissa, tieympäristöissä sekä liikennetiheyksissä. VTTI:n pääpaikka sijaitsee Blacksburgissa Virginiassa, lisäksi kuljettajia oli mukana MSF:n pääkonttorin läheisyydestä Irvinestä Kaliforniasta, Orlandosta Floridasta sekä Phoenixista Arizonasta.

Osanottajat ajoivat jollakin Yhdysvaltain seitsemästä suosituimmasta maantiemoottoripyörästä, jotka ovat Suzuki GSX-R, Kawasaki Ninja, Honda Rebel, Yamaha V-Star, Harley-Davidson Sportster, Honda Gold Wing ja Harley-Davidson Ultra Classic.

Itse tutkimusraporttiin pääset tästä ja tutkimuksesta tehtyyn esitykseen tästä

Aiheesta aiemmin: Suurtutkimus sadan motoristin ajokäyttäytymisestä