Motorcycle Action Group United Kingdom (MAG UK) on esittänyt syvän huolestumisensa siitä että Lontoon liikennevirasto aikoo esittää uutta maksua tai veroa moottoripyöräilijöille Lontoossa.

Iso-Britannian pääkaupungin "Ultra-alhaisten päästöjen vyöhykkeelle" (Ultra Low Emissions Zone, ULEZ) aiotaan määrätä moottoripyörille yhtä korkea, 12,50 punnan, noin 14 euron suuruinen päivittäinen maksu kuin autoille.

Leon Mannings, joka vastaa MAGin politiikasta ja kampanjaneuvonnasta, on käynyt keskusteluja Lontoon liikennevirastossa toimivan ULEZin johtajien kanssa.

Siitä huolimatta, että hän on kertonut, että moottoroidut kaksipyöräiset ovat olennainen elementti Lontoon ruuhka- ja saasteongelmien ratkaisussa, tämänhetkisen suunnitelman mukaan uutta maksua esitetään moottoripyörille, ikään kuin ne aiheuttaisivat yhtä paljon saastetta kuin ruuhkiin juuttuneet autot.

– Mitä viranomaiset eivät ymmärrä on se, että moottoripyörien verottaminen on haitallista ja MAGin näkökulmasta täysin epäoikeutettua. Kuten Lontoon liikenneviraston oma tutkimus vuodelta 2011 kaksipyöräisten moottoroitujen ajoneuvojen päästöistä selvästi osoittaa, ajomatkat kaikenlaisilla moottoripyörillä tuottavat paljon vähemmän hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjä kuin autot, kun päästöjä verrataan samalla tavalla ajetuilla reaaliaikaisilla matkoilla, Leon Mannings kertoo.

– Lisäksi moottoroidut kaksipyöräiset eivät aiheuta ruuhkaa, kun taas autot ja vanit aiheuttavat sitä - riippumatta siitä, miten energiatehokkaiksi niitä väitetään.

Motorcycle Action Group United Kingdom (MAG UK) on englantilaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvoja samaan tapaan kuin Suomen Motoristit eli SMOTO Suomessa. Molemmat myös kuuluvat FEMA:an, Federation of European Motorcycle Associationsiin, Euroopanlaajuiseen motoristien edunvalvontajärjestöön.

Juttu löytyy sekä SMOTO:n että myöskin MAGin sivuilta.