Suomen hallitus alkaa SMOTOn tietojen mukaan käsitellä lakiesitystään mp- / veneverosta jo tällä viikolla ja veroa ollaan nuijimassa nopeutetulla käsittelyllä väkisin läpi heti vuodenvaihteen jälkeen.

Kerroimme eilen, että hallitus on tuomassa esitystä jo eduskuntaan tällä viikolla, mutta ilmeisesti saamamme tieto oli virheellinen, ja käsittely tehdäänkin hallituksessa.

SMOTOn muistuttaa tiedotteessaan Sipilän hallitusta siitä, että verossa on useita arveluttavia ongelmia. 

Vero iskee perussuomalaisten äänestäjäkuntaan

Vero iskisi SMOTOn mukaan tavallisiin suomalaisiin, perussuomalaisten äänestäjien prototyyppiin: "tyypillinen motoristi on 46-vuotias ammattikoulun käynyt keski- tai pienituloinen mies."

Henkilökohtaisten menetysten lisäksi, joista myöhemmin lisää, "moottoripyörien ajoneuvoverolla olisi paljon kielteisiä taloudellisia ja henkisiä vaikutuksia.Se huonontaisi moottoripyöräalan maahantuonnin, kaupan ja palveluiden elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksia ja lisäisi työttämyyttä sekä vähentäisi näiden kaikkien kautta kokonaisverokertymää. SMOTOn mielestä vero ei saavuta sille asetettua fiskaalista tavoitetta yksinäänkään, saati edellä mainittujen kerrannaisvaikutusten vuoksi."

Luonteeltaan omaisuusvero

Vero saattaa olla jopa perustuslain vastainen, sillä: "se ei noudata ajoneuvoveron sisällöllisiä periaatteita, vaan perustuu pelkkään moottoripyörien omistamiseen eikä käyttöön. Veron määräytymisen suuruuden perusteena ei myöskään käytetä ajoneuvoveron mukaisesti päästöjä." Mitä sen tilalla sitten käytetään, kuutiotilavuuttako, jää nähtäväksi.

"Suomalaiset ajavat enimmäkseen vanhoilla moottoripyörillä. SMOTOn tekemän kyselytutkimuksen ja yli 4000 vastauksen mukaan niiden keski-ikä on 18 vuotta. Vuotuinen useiden satojen eurojen vero olisi kohtuuton verotuskohteen arvoon verrattuna."

Vero tuo mielenkiintoista ajateltavaa moottoripyöräilyn jatkamisen mielekkyydestä esimerkiksi heille, jotka ajavat vaikka 2000 tai 4000 euron hintaisella moottoripyörällä. Jos veron suuruus on vaikka 350 euroa, niin sellainen henkilö maksaa pyöränsä hinnan veroina uudelleen kuuden tai reilun 10 vuoden välein.

Pyörä romutettava jos verosta haluaa eroon?

"Vero kohtelee autoja ja moottoripyöriä eriarvoisesti myös siten, että moottoripyörien kohdalla maksu on kiinteä. Siinä ei ole päiväkohtaisuutta, eikä liikennekäytöstä poisto keskeytä veroa. Pyörä pitää viedä mahdollisesti hajottamolle ja näyttää romutustodistus, jos aikoo päästä verosta eroon. Se olisi jo skandaalimaista sinänsä, mutta mahdollisesti myös perustuslain takaaman omaisuudensuojan vastaista.

Koska veron joutuu maksamaan kaikista moottoripyöristä, se iskee erityisesti kauppaan ja niihin motoristeihin, jotka ovat panostaneet suomalaisen moottoripyöräkulttuurin säilyttämiseen kunnostamalla, entisöimällä ja säilyttämällä vanhoja moottoripyöriä."

Joillakin rakentelijoilla ja entisöijillä saattaa olla useita pyöriä hallussaan rekisteröityinä. Kaikista on maksettava vero, ellei niitä hävitetä?

Verosta luovuttava kokonaan

Kaiken edellisen lopputuloksena SMOTO on sitä mieltä, että moottoripyörien ajoneuvoverosta on ehdottomasti kokonaan luovuttava.

Motoristien edunvalvoja tarjoaa ratkaisuksi moottoripyörien autoveron reipasta alentamista.

"Se kiihdyttäisi uusien moottoripyörien myyntiä, toisi lisää töitä ja sitä kautta alan verokertymät kasvaisivat luonnollisella tavalla suuremmiksi, suuremmiksi kuin mikä ajoneuvoveron fiskaalinen tavoite on."

Suomalainen mp-alan kauppa on ollut pitkää laskusuunnassa, ja autoveron alentaminen todella tämä tuoda sille sen piristysruiskeen, mitä se tarvitsee, vero puolestaan voisi tappaa koko alan.

On muistettava, että kauppiailla on varastoissa vaihdokkeja ja uusia jo rekisterissä olevia pyöriä. Liikkeet joutuvat maksamaan veron kaikista näistä.

Poliittista suhmurointia

Motouutisten muualta saamien tietojen mukaan valtiovalta - sekä hallituksen että Valtiovarainministeriön edustajat - ovat tehneet erittäin selväksi sen, että mp-ajoneuvoverolain lopputulokseen on turha yrittää vaikuttaa.

Muiden hallituspuolueiden edustajat ovat kaataneet ongelmaa perussuomalaisten niskaan, joille mp- ja veneajoneuvovero on kuulemma erittäin tärkeä asia.

Jutun lainaukset SMOTOn tiedotteesta.