Tutkimus on otsikoitu nimellä 'Extreme Behaviour on 2 Wheels' eli äärimmäistä käyttäytymistä kahdella pyörällä, ja sen tekijöinä ovat Maria Nordqvist, Catharina Elmsäter-Svärd sekä Jesper Christensen. He edustavat SMC:tä eli Sveriges Motorcyklister -organisaatiota.

Tutkimuksessa perehdyttiin 12 kuukauden jaksoon vuosina 2011/2012, jona aikana moottoripyöräonnettomuuksissa Ruotsissa kuoli 72 henkilöä. Selvisi, että 25 heistä eli 35 prosentilla ei ollut moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttavaa korttia. Näistä 25:stä kortittomasta kuljettajasta 18 eli 72 prosenttia oli kuolinhetkellään alkoholin tai huumeiden tai molempien vaikutuksen alaisena. 

Mp-kortillisesta 47:stä kuljettajasta vain neljä eli kahdeksan prosenttia oli vaikutuksen alaisena.

Kypärättömyyttä

Lisäksi viidellä kuljettajalla ei ollut lainkaan kypärää päässään, ja he kaikki olivat kortittomia kuljettajia. Niistä 18, joilla ei ollut pyörässään vakuutusta, tai joiden pyörät olivat rekisteröimättömiä tai laittomia, 17:llä ei ollut myöskään mp-ajokorttia. Ainoan A-kortillisen kuljettajan pyörän laittomuus johtui siitä, ettei pyörän katsastusta oltu tehty ajallaan.

Huippuna tutkimuksessa todettiin, että niistä kuljettajista, joilla ei ollut ajokorttia, 60 prosenttia ajoi jonkun muun omistamalla pyörällä. Kun taas 85 prosentilla kortin omaavista oli kuolinhetkellä omat pyöränsä allaan.

Lisenssittömät kuljettajat olivat myös merkittävästi nuorempia. Heidän keski-ikänsä oli 31,5 vuotta, kortillisten keski-ikä puolestaan oli 42,6 vuotta.

Koko tutkimuksen voit ladata täältä.

Loukkaantuneiden tilastotiedot yhtä murheellisia

Koska ei ole olemassa mitään yleiskuvaa siitä, mikä osuus A-lisenssittömillä kuljettajilla joukossa on, Sveriges Motorcyklister on tutkinut kaikki poliisin raportoimat vakavat mp-onnettomuudet Ruotsin liikenneviraston tietokannasta. Tilastot sisältävät tiedot kuljettajien iästä, moottoripyörän mallista sekä ajokortista.

Tilastot osoittavat selvästi, että ajaminen ilman voimassaolevaa A-korttia on merkittävä tekijä myös vakavasti loukkaantuneiden moottoripyöräilijöiden joukossa.

760 henkilöä oli loukkaantunut vakavasti mp-onnettomuuksissa vuosiena 2010-2012 aikana. Näistä naisia oli 56, eli seitsemän prosenttia ja miehiä 704 eli 93 prosenttia. Heidän keski-ikänsä oli 42,5 vuotta.

53 henkilön osalta eli seitsemältä prosentilta puuttuvat tiedot ajokortista. 

117:lla henkilöllä 760:sta loukkaantuneesta ei ollut A-luokan ajokorttia. Se on 15 prosenttia kaikista moottoripyöräonnettomuuksista vakavasti loukkaantuneista. Sata heistä oli miehiä ja 17 naisia. 72:llä puuttui sekä ajokortti että opettelulupa, loput ajoivat väärllä ajokortilla.

Mikä neuvoksi?

SMC:n tutkimuksessa todettiin, että varsin monella lisenssittömällä kuljettajalla oli myös jonkinlainen rikosrekisteri. Lääkkeeksi suositeltiin poliisin aktiivisempaa otetta motoristien ajokorttien tarkastamiseksi.

Siinä todettiin myös, että kortittomuuden ongelma pitää tehdä tiettäväksi kaikille asianomaisille ja viranomaisille.

Näyttää myös siltä, että EU:n tiukentuneet mp-korttivaatimukset ja moniportainen ja kalliiksi muodostuva ajokortti on kasvattanut A-korttia välttelevien määrää.

Todettiin myös, että Ruotsissa on Euroopan kallein mp-kortti ja että kortin muutokset eivät ole vaikuttaneet myönteisesti onnettomuuksien määrään. Itse asiassa näyttää siltä, että kortittomien määrä ja osallisuus onnettomuuksissa kasvaa vuosi vuodelta.