Raportin huippukohtia:

Ajoneuvoverona ja maksuina EU:n alueella (poislukien Kypros) maksettiin 2014 286,3 miljardia euroa. Autoilijat maksoivat tästä 71 % ja moottoripyöräilijät 3 %.

Vuonna 2013 178,4 miljardia euroa tästä investoitiin tieverkostoon, joten voi sanoa, että vain 62,3 prosentille rahoista saatiin vastinetta. Infrastruktuurin kokonaiskustannuksista vain 1 % voidaan laittaa moottoripyörien piikkiin. Täten voimme huoletta sanoa, että moottoripyöräilijät saavat vielä vähemmän vastinetta rahoilleen.

Moottoripyörille maksun kattavuus on 266 % (autoille 214 %). Kansallisella tasolla on nähtävissä suuria eroja. Virossa se on 84 %, joten siellä maksetaan vähemmän kuin saadaan. Tanskassa maksat 12-kertaisesti investointien määrät, 1226 % (autot 342%).

Vuodesta 2006 alkaen investoinnit tieinfrastruktuuriin ovat laskeneet 1,1 % koko EU:n bruttokansantuotteesta 0,8 prosenttiin vuonna 2013. Lasku on jyrkintä Itä-Euroopan maissa.

Kampanjan käynnistämisen yhteydessä EU:n liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc totesi, että raportissa mainitaan vain infrastruktuurikulut, ei kokonaiskustannuksia. Tämä on tietysti oikein, mutta hänen mielestään asiaa voi argumentoida siten, että autoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden saamat edut ovat suuremmat kuin heidän maksamansa verot.

– On selvä, että tieverkosto tarvitsee päivittämistä ja lisää investointeja. Euroopan komissio järjestää tutkimuksen tieveroista ja -maksuista. Tutkimme FIA:n tuloksia sekä rakennamme sen johtopäätöksille varmistaaksemme, että tienkäyttäjiä laskutetaan oikein perustein läpinäkyvällä tavalla. Tavoitteenamma on luoda sen tasoinen leikkikenttä, joka tukee yhteentoimivuutta ja monenlaisia tapoja käyttää liikenneverkostoamma, Violeta Bulc sanoi.

Tapahtumaa isännöi Euroopan parlamentin hollantilainen jäsen Wim van de Camp (EPP).

– Tieinfrastruktuurimme laatu vaikuttaa turvallisuuteen, mukavuuteen ja kestävyyteen. Jos haluamme järjestelmän, jossa käyttäjä maksaa, sen mitä käyttäjä maksaa, pitää investoitaman kokonaan siihen mihin se on tarkoitettu, Wim van de Camp totesi.

Hän varoitti myös, että sellainen järjestelmä johtaisi budjettiongelmiin muualla, kuten esimerkiksi terveydenhuollossa.

FEMA:n visio: moottoripyörien verotusta alemmas - nyt yliverotetaan

"Voimme argumentoida sen järjestelmän puolesta, missä kaikki, mitä tienkäyttäjät maksavat, tulee takaisin suorina investointeina infrastruktuuriin. Tämä on poliittista harkintaa. Tosiasia on se, että tasapaino verojen ja maksujen toisaalta sekä infrastruktuurin kustannukset toisaalta, ovat ajautuneet yhä enemmän pois balanssista sitten vuoden 2006, mikä on huolestuttava havainto.

Tosiasia on myös - ainakin lyhyellä aikavälillä - että yhteisö ei voi toimia ilman yksilöllistä moottoroitua kuljetusvälineistöä. Tämän pitäisi sen vuoksi olla kohtuuhintaista, ja me jaamme FIA:n johtopäätöksen siitä, että hallitusten pitäisi pidättäytyä laatimassa lisää tieveroja tai -maksuja ja että niiden pitäisi paremmin käyttää nykyään jo kertyvät varat.

Haluaisimme myös lisätä sen, että moottoripyöräilijöitä ylivelotetaan. Että päästäisiin asialliselle tasolle ja nykyisten ja tulevien ruuhkien ratkaisussa paremmalle tasolle, moottoripyöräilijöiden veroja ja maksuja pitäisi alentaa tasolle, kuin muilla tienkäyttäjillä."

FEMA:n artikkeli ja linkki raporttiin tienkäyttäjien maksamista veroista ja muista maksuista löytyy Suomen Motoristit ry:n sivuilta. Suomen Motoristit ry (SMOTO) on suomalaisten moottoripyöräilijöiden edunvalvoja, ja on FEMA:n jäsen.