Toisaalta kyselyn kohderyhmä on ymmärrettävä, sillä autoilijat ovat suurin muille vakavasti vaaraa ajonaikaisella kännykänkäytöllä aiheuttava riskiryhmä.

Liikenneturvalla on meneillään kampanja "Kun ajat, aja". Sen tavoitteena on kannustaa ihmisiä jättämään puhelin rauhaan ajamisen ajaksi ja keskittymään liikenteeseen.

Liikenneturvan viime kuussa toteutetussa kyselyssä suomalaisilta autoilevilta kysyttiin, mikä pelottaa liikenteessä. Neljä kymmenestä raportoi, että kännykkää ajon aikana käyttävät kuljettavat pelottavat. Liikenneturvan mukaan tämä kertoo suomalaisten tiedostavan ajonaikaisen kännykänkäytön riskit.

– Liikenteessä tilanteet vaihtuvat nopeasti ja yllättäviä tilanteita tulee eteen. Jos mieli ja katse ovat poissa liikenteestä, ei niihin ennätä reagoimaan ajoissa ja korjausliikkeet tehdään usein väärään suuntaan ja myöhässä, Liikenneturvan suunnittelija Petri Jääskeläinen toteaa.

– Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus perustuu ennalta-arvattavuuteen: kun toimitaan sääntöjen mukaan, voi luottaa toisten toimintaan liikenteessä. Kännykkään keskittyvä kuljettaja taas voi toimia arvaamattomasti. Onnettomuuksia edeltää usein äkillinen muutos liikennetilanteessa.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu matkapuhelimen käytön moninkertaistavan onnettomuuteen joutumisen riskin. Riskialtteinta on tekstaaminen, koska se vie katseen ja ajatukset pois liikenteestä useiden sekuntien ajaksi.

Liikenneturvan kampanjalla kehotetaan kuljettajia keskittymään ajaessa tärkeimpään, ajamiseen. Läsnäolo liikenteessä on tärkeää riippumatta siitä, miten ollaan liikkeellä: pyörällä, skootterilla, jalan vai autolla.

Noin kolmasosa kyselyyn vastanneista kokikin pelkoa myös kännykkään keskittyvistä kävelijöistä.

– Tämä kertonee siitä arkikokemuksesta, että kännykkään uppoutuneen jalankulkijan pelätään kävelevän ajoradalle tai punaisia päin, kun huomio ei ole enää liikenteessä, Jääskeläinen kertoo.

Toimituksen kommentti:

Mielenkiintoista olisi tietää, miten moni olisi ollut huolissaan kännykkää käyttävistä autoilijoista mikäli kysely olisi tehty moottoripyöräilijöille. Huomiota Liikenneturvan tiedotteessa herättää myös se, että läsnäolo-kohdassa luetellaan kaikki mahdolliset muut tielläliikkujat, muttei moottoripyöriä.