"Harley-Davidson Club Finland ry:n (HDCF) kannanotto suunniteltuun moottoripyöräveroon 2017.

Valtion hallitus on ehdottanut 150€ vuosittaista käyttöveroa kerättäväksi rekisteröidyistä moottoripyöristä.

Harley-Davidson Club Finland katsoo Euroopan toiseksi suurimpana riippumattomana merkkikerhona olevansa velvoitettu ottamaan kantaa veroon joka toteutuessaan vaikuttaa yli 6500 jäseneemme.

Ehdotettu vero on vailla hyväksyttävää perustetta.

Vero olisi toteutuessaan puhtaasti omistamiseen perustuva vero jota ei pystytä perustelemaan ympäristöön, tiestön kulumiseen tai mihinkään muuhun tosiasiaan vedoten. Moottoripyörien päästöt ovat Suomessa alle 1% liikenteen kokonaispäästöistä, eikä moottoripyörissä käytetä tienpintaa kuluttavia nastarenkaita. Moottoripyörät ovat myös huomattavasti muita ajoneuvoja kevyempiä, joten moottoripyörien aiheuttama tiestön kuluminen on marginaalista.

Ehdotettu veron määrä on kohtuuton.

Ajokausi Suomessa on keliolosuhteista johtuen käytännössä n.6kk joten 150€ vuotuinen vero tarkoittaisi 25€ kuukaudessa, vaikka moottoripyörällä ei ajettaisi lainkaan. Summana 150€ vuodessa ei kuulosta kovalta, eikä se sitä pääasiassa olekaan.

Mutta jos summa suhteutetaan keskivertomotoristin harrastevälineen arvoon, puhutaan jo melko suuresta prosentista. Tehdyn tutkimuksen mukaan keskivertomotoristi omistaa 1.68 moottoripyörää joiden keski-ikä on 18 vuotta, ja rahallinen arvo on keskimäärin 6109€

Saman tutkimuksen mukaan keskiverto motoristi on pieni/keskituloinen työväenluokkaan kuuluva mies joka ajaa moottoripyörällä n.6400km vuodessa, joten mikään ei osoita, että motoristeilla olisi erityistä maksukykyä.

Veroehdotus on harkitsematon.

Kaikkien asiantuntijoiden laskelmien mukaan ehdotettu vero toteutuessaan vähentäisi valtion verotuloja. Suunniteltu verokertymä ei riitä kattamaan niitä menetettyjä verotuloja jotka kertyvät polttoaineeseen, huoltoihin ja korjauksiin, varaosiin ja vakuutuksiin käytetyn rahan vähenemisestä.

Pelkästään näistä kertyvä arvonlisävero on useita miljoonia.

Samoin uusien moottoripyörien myyntiluvut tulisivat laskemaan ennestään, ja jo nyt Euroopan vanhimpiin kuuluva moottoripyöräkantamme ikääntyisi entisestään.

Myös kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvan moottoripyörämatkailun väheneminen laskisi mm. leirintäalueyrittäjien ja hotellien tuloja, ja näin ollen vaikuttaisi suoraan verotuloihin.

Suomessa on kymmenittäin yrityksiä, joiden liikevaihto koostuu yksistään moottoripyörien ja niiden tarvikkeiden tai niihin liittyvien varusteiden ja palveluiden myynnistä. Jos vero toteutuu, on epäilemättä riski, että alalla nähdään jopa konkursseja ja tätä kautta lisääntyvää työttömyyttä.

Veroehdotus on yleiseltä luonteeltaan epäreilu.

Moottoripyöräily on jo nyt Suomessa erittäin kallista, johtuen mm. uusien moottoripyörien korkeasta verotuksesta, kalliista polttoaineesta ja vakuutuskuluista.

Ehdotettu vero asettaisi toteutuessaan motoristit nykyistäkin epätasa-arvoisempaan asemaan, kun otetaan huomioon, että moottoripyörät jäivät taannoisen autoveroalennuksenkin ulkopuolelle.

Suomessa on tuhansia moottoripyöriä, joilla ajetaan vain muutamina aurinkoisina hellepäivinä kesässä, sekä useita tuhansia moottoripyöriä joita rakennetaan näyttelyihin, entisöidään, korjataan tai muista syistä ei ajeta ehkä vuosiin.

On täysin kohtuutonta vaatia, että tällaisista moottoripyöristä joudutaan maksamaan omistusveroa.

Edellä mainituista syistä johtuen Harley-Davidson Club Finland ry. vastustaa jyrkästi ehdotettua veroa."